انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسان شناسی شهری؛ مجموعه ی پاورپوینت های ارائه شده در درس انسان شناسی شهری ایران مقطع کارشناسی ارشد(۱)(Another One)

با توجه به رویکرد هایی که در درس انسان شناسی شهری ایران مقطع کارشناسی ارشد وجود داشته دانشجویان این کلاس برآن شدند که علاوه بر مطالعه ی میدانی بر شهر یزد ، اطلاعات اسنادی خود را در قالب پاورپوینت ارائه دهند که مجموعه ی آنها را در زیر خواهیم آورد.

 

برای مشاهده این مطلب در زیر کلیک کنید:

 

 

پیوست اندازه
فایل ۱۶۶۴۲.pptx 576.48 KB