انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اپرای عشق

بر اساس داستان شیخ صنعان فریدالدین عطار

متن معرفی به نقل از منابع مختلف است:

بهروز غریب پور که کارگردانی شناخته شده در حوزه تئاتر عروسکی و اپرای عروسکی است، تاکنون ۱۰ اپرای عروسکی را بر اساس شاهکارهای ادبیات فارسی چون رستم و سهراب، مولوی، حافظ، سعدی، لیلی و مجنون، خیام و … تولید و روی صحنه برده است و در جدیدترین کارش، اپرای «عشق» را در جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر رونمایی کرد.

این اپرای عروسکی بر اساس داستان شیخ صنعان و دختر ترسا از منطق الطیر عطار نیشابوری ساخته شده است و ۱۶ بازی دهنده حرکت دادن به عروسک‌ها را بر عهده دارند.

بیش از ۶۰ عروسک ماریونت برای این اثر تولید شده‌ است که طراحی آن‌ها را علی پاکدست و مریم اقبالی بر عهده داشته اند و حدود هشت ماه تولید آنها به طول انجامیده است، همچنین ۱۰ ماه نیز بر روی موسیقی این اثر کار شده است که به دلیل نوع موسیقی‌اش باید از کسی کمک گرفته می‌شد که هم با موسیقی غربی آشنا باشد و هم شرقی و ایرانی.
برای مشاهده متن کامل اپرای عشق به فایل زیر مراجعه فرمایید:

—-_۲۰۱۹۰۳۰۹-۱۲۳۴۲۸_۱