انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی پزشکی

انسان شناسی پزشکی

محمد چاووشی

این پاورپوینت شامل بیست و یک اسلاید است و جهت معرفی مختصر انسان شناشی پزشکی تنظیم شده است. مطالعاتی که دراین شاخه از انسان شناسی انجام می گیرند بطور کلی شامل موضوعات گوناگون مرتبط با بدن و پزشکی و روابط، فرایندها، تجربیات و مفاهیم مرتبط با آنها نظیر سلامت، کیفیت زندگی، درمان، شفا، بیماری، ناخوشی، مریضی، تعاملات بالینی و غیره می شود که در ارتباط با سیستم فرهنگی مورد مطالعه قرار می گیرند. انسان شناسی پزشکی بلحاظ موضوع و روش با حوزه های مختلف در رشته انسان شناسی نظیر انسان شناسی فرهنگی، زیستی، اجتماعی و زبانشناختی و همچنین به لحاظ موضوع با سایر رشته های علمی نظیر بیولوژی و علوم پزشکی همپوشانی دارند لذا می توان آنرا همزمان یک شاخه میان حوزه ای در رشته انسان شناسی و یک حوزه میان رشته ای در علومی که موضوع آنها بطور کلی انسان است در نظر گرفت. هسته یا محور مرکزی تحلیل در انسان شناسی پزشکی به تبعیت از رشته انسانشناسی، نگاه بسترمند و زمینه نگر و ربط فرهنگی موضوعات و مفاهیم مورد مطالعه در این حوزه است، بنابرین نباید انسان شناسی پزشکی را با انسان شناسی در پزشکی که صرفا از روشها و فنون انسان شناسی با هدف غنی سازی مطالعات خود در حوزه علوم پزشکی و زیست پزشکی استفاده می کند اشتباه بگیریم.

به لحاظ محتوی و جهت گیری مطالعات، نطفه های آغازین در شکل گیری این حوزه را باید در اواخر قرن ۱۹ در مطالعات و آثار پژوهشگرانی جستجو کرد که از سو به مطالعات پزشکی و زیستی و از سوی دیگر به ابعاد اجتماعی و فرهنگی موضوعات مورد مطالعه خود علاقه مند بودند که از این میان می توان به پاتولوژیست رودولف ویرچوو اشاره کرد که بانی اولین جامعه انسان شناسی در برلین بود(بایر، سینگر، ایدا، ۱۹۹۷: ۱۵). اما آنچه باعث شد تا انسان شناسی پزشکی در دهه ۱۹۵۰ بعنوان شاخه ای دانشگاهی برسمیت شناخته شود و با سرعت بیشتری به رشد خود ادامه دهد بیش از هر چیز فجایع و صدمات انسانی ناشی از جنگ جهانی دوم با نزدیک به صد میلیون کشته و زخمی و معلول و بی خانمان بود که پس از جنگ یک بسیج جهانی با هدف سلامت بین الملل را موجب شد و توجه بسیاری از محققین علوم اجتماعی بویژه انسان شناسان را به موضوعاتی کاربردی با محوریت سلامت، بیماری، نقص عضو و موقعیتهای بالینی جلب کرد که از این میان می توان به ویلیام کاودیل نویسنده کتاب “انسان شناسی کاربردی درپزشکی”(۱۹۵۳) اشاره نمود(الکساندراکیس، ۲۰۰۱: ۷۴).

 

برای مشاهده پاورپوینت رو فایلهای پیوست کلیک کنید:

Presentation1

Presentation2

 

متن پاورپوینت:

powerpoint-text