انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«انسان شناسی و فرهنگ» یعنی دموکراسی علمی و ترویج علمی

پا به نه سالگی گذاشته، اما فعالیتش همچون جوانی پرنشاط و منظم است. سایت انسان شناسی و فرهنگ وارد نه سال فعالیتش شد. پایگاهی که پربازدید شونده ترین سایت در حوزه علوم اجتماعی به زبان فارسی است. محلی برای هم نشینی فرهنگ ها. جایی که استاد پر تجربه و دانشجویی تازه کار در کنار یکدیگر با هدفی یکسان در تکاپو هستند. رویکرد این وب‌گاه، بین رشته‌یی و شیوه‌ی سازمان‌یافتگی آن براساس دسترسی کاملا آزاد و کار داوطلبانه‌ی تمام همکاران آن است. پرهیز از ورود به مباحث سیاسی و محفل گرایی از جمله نقاط قوت این سایت به حساب می آید. ۹ سال پیش، سایت انسان شناسی و فرهنگ با محوریت نگاه انسان شناسانه به موضوعات اجتماعی به مدیریت دکتر ناصر فکوهی راه اندازی شد. بعدها این سایت به سایتی شبیه به دایره المعارف موضوعات انسان شناسی تبدیل شد. برای این سایت بخش های مختلف با مدیریت های افراد متخصص و علمی در نظر گرفته شده است. هر بخش یا شاخه هویتی خاص دارد که منعکس کننده ی نوعی از فرهنگ مردمی است.

اعضای این سایت به صورت داوطلبانه و با عضویت در آن می توانند در نشر علم همچون موسسه خیریه ی انتشار علم کمک کنند. نظم و دوری از ایدئولوژیک نگری از محورهای مهم و بارز این سایت است که تا کنون آن را به محلی قابل اعتماد برای بسیاری از خرده فرهنگ ها تبدیل کرده است. در این سایت، نویسندگان مختلف از نقاط مختلف جهان با رویکرد انسان شناسانه موضوعات خود را مطرح می کنند. هم وطنانی از اقوام مختلف اندیشه خود را به فارسی منتشر می کنند تا بر توان علمی این زبان بیافزایند. در مقابل مدیریت سایت نیز در نظر گرفته است که مطالبی به سایر زبان های ایرانی از جمله کردی، بلوچی، عربی، ترکی و … نیز منتشر کند. تا کنون بخش کردی فعالیت خود را آغاز کرده است و به مرور سایر بخش ها نیز فعالیت خود را آهسته و پیوسته شروع می کنند. همکاری و ارتقاء توان علمی دانشجویان و جوانان در این سایت روز به روز به وضوح دیده می شود به طوری که نگارنده یکی از جوانان و اعضای این سایت است و به مرور با ارتباط و همکاری سایر اساتید توانسته به مراحل مناسبی در نشر موضوعات مردم نگاری برسد.

در کنار مطالب نوشتاری، گالری تصویرهای مردم شناسانه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. عکس هایی از گوشه و کنار ایران که بازتابی از روح فرهنگ های درون ایران است. گالری این بخش نیز با رویکرد معرفی فرهنگ به دیگری همواره به روز می شود. گفته می شود نزدیک به ۴۰ شهر ایران از این سایت دیدن می‌کنند. ۳۰ درصد از بازدیدکنندگان نیز در سطح بین‌المللی، از ۱۰۰ کشور و بیش از یک‌هزار شهر وارد می‌شوند که اغلب در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپای غربی و سپس در ترکیه و افغانستان و قفقاز و استرالیا هستند. این آمار نشان از پهنه مند و گستردگی ضریب نفوذ سایت انسان شناسی و فرهنگ دارد. این وبگاه همواره از علاقمندان به ترویج علم درخواست یاری و همکاری می کند. در نهایت یکی از اهداف انسان شناسی و فرهنگ این است که فرهنگ را با تمام گونه گونی اش تا حد ممکن به زبان ساده در اختیار بزرگترین گستره از مخاطبان آن قرار دهد.