انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی، علم بررسی ماقبل تاریخ

همه می‌دانیم تاریخ از زمانی آغاز می‌شود که انسان شروع به ابداع خط کرد و از آن به بعد در واقع زندگی شهری آغاز شد. تولید انبوه و داد و ستد از عوامل نیاز انسان به ابداع خط بودند. شاید بتوان یکی از تفاوتهای دو رشته انسان شناسی و جامعه شناسی را مطالعه ماقبل و مابعد تاریخ دانست. انسان شناسی به خصوص انسان شناسی باستان شناسی و انسان شناسی زیستی علاوه بر مطالعه انسان امروزی به مطالعه انسان ماقبل تاریخ نیز می پردازند. این در حالی‌ست که جامعه شناسی علمی است که به بررسی جوامع بعد از تاریخ می پردازد. بررسی گونه‌های دیگر انسانی مانند استرالوپیتک‌ها و هموارکتوس‌ها و انسان نئاندرتال و اینکه چرا این انسان‌ها دیگر وجود ندارند و فقط گونه هموساپینس یا انسان امروزی ست که امروز بر کره زمین زندگی می کند موضوع علم جامعه شناسی نیست. همچنین سوالاتی مانند اینکه جد واقعی گونه انسانی کیست؟ چه چیزی موضوع کشف لوسی را تا این حد پایه ای و اساسی می‌کند؟چگونه هومونیدهای اولیه توانستند آفریقا را ترک کنند؟ اولین جمعیت های چینی مربوط به چه زمانی هستند؟ و واقعیت کشف آتش چیست؟ از جمله سوالاتی ست که همیشه در این علم مطرح بوده است.

ایو کوپنس از چهره‌های بسیار مطرح فرانسوی کالج دو فرانس در زمینه دیرین انسان شناسی است که در کتاب خود به نام Le présent du passé L’actualité de l’histoire de l’homme که در سال ۲۰۰۹ به چاپ رسیده است برای تمامی سوالات فوق جواب‌های جدیدی ارائه کرده است. این کتاب منبع بسیار غنی در مورد انسان پیش از تاریخ و همچنین در مورد انسان دوره تاریخی و معاصر است.

کتاب دیگر ایو کوپنس با عنوان تاریخ انسان همچون چراغی‌ست که با آن می‌توان تمام کشفیات در مورد تاریخ انسان را روشن تر و واضح تر دید و درخت خویشاوندی انسان را کامل تر از گذشته مشاهده کرد. این کتاب نتیجه بیست و دو سال کار و تجربه کوپنس در کالج دو فرانس است (۲۰۰۵-۱۹۸۳).
در مطالب بعدی نظرات و دیدگاه های ایو کوپنس را مرور خواهیم کرد و به این موضوع خواهیم پرداخت که بررسی زندگی انسان ماقبل از تاریخ چه اهمیتی دارد و چرا باید به آن پرداخته شود؟