انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسان متخصص ایران ( ۲۶ ) دکتر بایرن گود

دکتر بایرن گود (Byron J. Good) ، انسان شناس آمریکایی، از انسان شناسان متخصص ایران در زمینه انسان شناسی پزشکی به شمار می رود.

وی در سال ۱۹۴۴ در ایلینوی/آمریکا به دنیا آمد و تحصیلات خود را در رشته انسان شناسی پزشکی دنبال کرد. او هم اکنون استاد انسان شناسی پزشکی و رئیس گروه پزشکی اجتماعی در مدرسه پزشکی هارواد و استاد گروه انسان شناسی در دانشکده هنرها وعلوم دانشگاه هاروارد/ آمریکا است. وی کتابها و مقالات متعددی در انسان شناسی پزشکی به رشته تحریر درآورده است. از حوزه های پژوهش او می توان به مقولات اخلاقی و فرهنگی مربوط به بیوتکنولوژیهای جدید و جایگاه نظریه فرهنگی در انسان شناسی پزشکی اشاره کرد.گود به این موضوع علاقه دارد تا بفهمد که فرهنگ چگونه به بیماری و رنج معنا میدهد. این انسان شناس آمریکایی در سال ۱۹۷۲ – ۱۹۷۴ ( ۱۳۵۱- ۱۳۵۳ ) به تحقیق میدانی در ایران مشغول بود. علاوه بر ایران در آمریکا، ترکیه و اخیرا درباره جماعت یوگیاکارتا اندونزی به کار میدانی پرداخته است.

آثار او درباره ایران :

مرکز اهمیت معناشناسی بیماری در شمال ایران
The Heart of What`s the Matter : The Semantics of Illness in the Noethern Iran, Culture Medicine and the Psychiatry, 1977, 1 : 25 – ۵۸

( به همراه مری گود و ج. فار ) وضعیت اجتماعی و باروری : مطالعه یک شهر و سه روستا از شمال غرب ایران
Social Status and Fertility: A Study of a Town and Three Villages in Northwestern Iran [tables] Population studies. (1980). 34:2 pp 201, 311-19.

آدرس صفحه مشخصات دکتر بایرن گود :
www.hms.harvard.edu/dsm/WorkFiles/html/people/faculty/faculty.html