انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار کتاب موسیقی‌شناسی قومی تاریخی‌نگری موسیقی ایران

اطلاعات کتاب‌شناختی: محسن حجاریان ، ۳۲۶ صفحه، نوبت چاپ: ۱، سال انتشار ۱۳۹۸، قیمت : ۶۰۰۰۰ تومان.

توضیحات:

موسیقی‌شناسی قومی_تاریخی پرده‌های دیگری از پنهانی‌های تاریخ فرهنگی ما را کنار می‌زند. پراکنش موسیقی در گستردگی سرزمین‌های ایران و ترک و عرب از سین‌کیانگ تا اندلس چگونه بوده و تشیع تاریخی بر موسیقی دستگاهی چه نقشی داشته و نمود بتوارگی و جامعه‌شناسی تاریخی در موسیقی ایران چیست؟ پرسش‌هایی از این دست، ازجمله موضوعات پژوهش این کتاب است.

فارابی از حس‌آمیزی موسیقی و ابن‌سینا از روش میزان‌بندی دوران ساسانی سخن می‌گوید؛ بیهقی از بوقیان شادی‌آباد شهر غزنین و عطاملک جوینی از موسیقی و رقص مغولان در مسجد بزرگ بخارا یاد می‌کند و خواجه غیاث‌الدین در سفرنامۀ خود به ترکستان شرقی در دوران تیموریان، موسیقی ایغورها را توصیف می‌کند …

مقدمه، فهرست و بخش‌های دیگری از کتاب را به صورت فایل پی دی اف دریافت کنید: تاریخی‌نگری موسیقی ایران فهرست و مقدمه

برای خرید کتاب‌های مؤسسۀ آبی پارسی به آدرس اینستاگرام یا تلگرام آن مراجعه کنید:

Instagram: persianblue.institute
Telegram: https://t.me/persianblue_institute