انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار کتاب شهادت‌نامه‌های سُریانی مسیحیان ایران در عصر ساسانی

اطلاعات کتاب‌شناختی:  شهادت‌نامه‌های سُریانی مسیحیان ایران در عصر ساسانی، پژوهش و ترجمه: سجاد امیری باوندپور، ۲۸۵ صفحه، نوبت چاپ: ۱، سال انتشار ۱۳۹۸، قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان

توضیحات: کتاب پیش رو، دربرگیرندۀ منابع سُریانی تاریخ ساسانی است که بیشتر آن‌ها تاکنون به‌صورت مستقیم از زبان سُریانی به فارسی ترجمه نشده است. این منابع، شامل آن دسته از متون است که با نام اَعمال شهیدان مسیحی ایران در عصر ساسانی شناخته می‌شود و دربردارندۀ اطلاعاتی منحصر‌به‌فرد از اوضاع داخلی شاهنشاهی ساسانی است.

مقدمه، فهرست و بخش‌های دیگری از کتاب را به صورت فایل پی دی اف دریافت کنید: شهادت‌نامه‌های سریانی مسیحیان ایران فهرست و مقدمه

برای خرید کتاب‌های مؤسسۀ آبی پارسی به آدرس اینستاگرام یا تلگرام آن مراجعه کنید:                     

Instagram: persianblue.institute

Telegram: https://t.me/persianblue_institute