انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار شماره جدید مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران

شماره جدید مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران (پاییز و زمستان ۱۳۹۸، دوره ۹، شماره ۲) منتشر شد. این شماره شامل ۹ مقاله علمی پژوهشی‌ به شرح ذیل است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیک مجله به آدرس https://ijar.ut.ac.ir/ متن کامل این مقالات را مطالعه کنند.

  1. برساخت اجتماعی پروبلماتیک حضور داغدیده در گورستان، به‌سوی یک نظریه زمینه‌ای سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ نگین نعیمی
  1. نقش فرهنگ در شکل‌گیری خانه‌های بومی منطقه تالش محمد محمدزاده دوگاهه؛ حسین سلطان زاده؛ جواد شکاری نیری؛ تیمور آمار
  1. جایگاه فضاهای اوقات فراغتی تفکیک شد جنسیتی در برساخت هویت دختران: مطالعه بوستان نرگس قم

ناصر فکوهی؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نفیسه ایمانی

  1. تحلیل جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی فعالیت‌های اقتصادی بروجنی‌های ساکن ایذه (با تأکید نظریه حک‌شدگی ترکیبی) منوچهر علی نژاد؛ شهرام عالی پور
  1. کشمکش‌های گفتمانی حافظه ـ فراموشی در مجموعه عکس «به روایت یک شاهد عینی» اثر آزاده اخلاقی

طیبه حسن کاویار؛ محمدرضا مریدی

  1. یک مطالعه کیفی در باب تأخر ادراکی از ریسک‌های محیطی در شهر تهران حمید رزاقی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ غلامرضا غفاری
  1. پیاده‌راه‌سازی و حضورپذیری فضای شهری به‌مثابه رویکرد اجتماعی به مدیریت تردد (نمونه موردی: بازارچه طرخانی تهران) علی اکبری؛ نیلوفر لطفعلیان
  1. مطالعه دست‌بافته‌های ایلی و عشایری ایران با رویکرد بوم‌شناسی فرهنگی، با تأکید بر گلیم‌های عشایر بختیاری، قشقایی، شاهسون و کُرمانج محمد افروغ
  1. بازتعریف انسان در مجسمه‌های جیسون تیلور با رویکرد پسامدرنیته ژان بودریار الهه پنجه باشی