انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار شماره جدید مجله جهان کتاب

شماره جدید مجله جهان کتاب منتشر شد. فهرست این شماره را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید. در چهارچوب همکاری انسان‌شناسی و فرهنگ و مجله جهان کتاب، گزیده‌ای از یادداشت‌های این شماره در هفته‌های پیش‌رو در سایت انسان‌شناسی و فرهنگ منتشر می‌شود.

 

جهان کتاب

سال بیست و پنجم. شماره ۷-۸

مهر – آبان ۱۳۹۹

 

ملکهٔ «آلبا»/ پرویز دوائی

کوه یخ/ فرد کاساک، ترجمهٔ پرتو شریعتمداری

*

ارتباط شعرهای حافظ با زمانه و زندگی او/ امیر شفقت

دانایِ یَمگان/ حمید تنکابنی

آثار تاریخی دارالارشاد اردبیل/ داریوش به‌آذین

زندگی در دوران صفوی/ مازیار اخوّت

از جیحون تا فرات: کتابی نیازمند ویرایش/ محسن شجاعی

سفرهایی که به بُن‌بست می‌رسد/ فهیمه گلنار

سایه‌هایی بر پنجره/ سعید رفیعی خضری

حکایت امر جزئی/ فرزاد کریمی

حرف‌های خانم نویسنده دربارهٔ جلد کتاب‌ها/ فرّخ امیرفریار

سووشون پس از پنجاه سال/ منصور نصیری طیّبی

*

از منوچهری به حافظ، از حافظ به شهریار/ کامیار عابدی

مقبولیت زبانی در ترجمه در قیاس با صحّت، خوانش‌پذیری و بَسَندگی/ حسن هاشمی میناباد

ترجمه در ایران معاصر: ابزار استعمار یا اسباب استعلاء؟/عباس امام

بهار در لِزَن: ذیل بر مرغ سحر/ پروانه بهار

چند شعر از اتیکاس فینچ (۳)/ ترجمهٔ پیمان دوستدار

هزار و یک داستان/ زری نعیمی

معرفی کوتاه

تازه‌های بازار کتاب/ فرّخ امیرفریار

مصداق انسانی ویرایش

درگذشتگان