انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار جلد چهارم «دانشنامه فرهنگ مردم ایران»

چهارمین جلد دانشنامۀ «فرهنگ مردم ایران» زیر نظر«کاظم موسوی بجنوردی»، رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی و ویراستاری علمی محمد جعفری (قنواتی) و اصغر کریمی منتشر شد.

دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» یک دانشنامه تخصصی درباره فولکلور و فرهنگ عامه مردم ایران است. این دانشنامه عمده ترین مباحث فرهنگ مادی و معنوی مردم مناطق مختلف ایران را دربر می گیرد که در ۲۰ کد طبقه بندی شده است. خوراک، پوشاک، بازی و نمایش، هنر و صنایع دستی، موسیقی، ادبیات عامه، طب عامیانه، باورها و اعتقادات، آداب ورسوم، نهادها و موسسات مرتبط با مردم شناسی و فرهنگ عامه، شخصیت ها و صاحب نظران تاثیرگذار در این زمینه، کتاب ها و متون فولکلوریک برخی از کد های این مجموعه است. فرهنگ مادی و معنوی مردم مناطق مختلف ایران بخش های مختلف این دانشنامه را تشکیل می دهد.

جلد چهارم دانشنامۀ «فرهنگ مردم ایران» به حرف های «خ» تا «ز» اختصاص دارد و دارای ۳۲۵ مدخل است که با مدخل «خرم و زیبا» آغاز می شود و با مدخل «زمین» پایان می یابد.

جلد نخست مجموعه دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» که در سال ۹۲ منتشر شده است حدود ۴۰۰ مدخل از «آب» تا «باران» را در بر می گیرد.

جلد دوم دانشنامۀ «فرهنگ مردم ایران» دارای ۲۷۷ مدخل است و از «باران خواهی» تا «توت» را شامل می شود.

جلد سوم دانشنامۀ «فرهنگ مردم ایران» دارای ۳۱۰ مدخل شامل «توت ابوالفضل» تا «خرمن و خرمن کوبی» است.

جلد چهارم دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» در ۷۸۴ صفحه در قطع رحلی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و بهای ۸۵ هزار تومان از سوی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شده و در اختیار دانش پژوهان و علاقه مندان قرار گرفته است.
در این دانشنامه بیش از ۱۲۰ پژوهشگر و مؤلف ایرانی و خارجی همکاری مداوم داشته و تحقیق و تألیف مقالات آن را برعهده دارند. شماری از مؤلفان و پژوهشگران همکار با این دانشنامه در زمرۀ برجسته‌ترین دانشمندان و محققان ایران و جهان هستند و برخی دیگر دانش‌آموختگان جوانی هستند که با گذراندن دوره‌های آموزشی در این بخش به پژوهشگران و مؤلفان حرفه‌ای تبدیل شده‌اند.
به نقل از دبا: دکتر احسان یار شاطر که اخیراً اولین مجلد از این دانشنامه خدمتشان ارسال شده است در نامه ای انتشار دانشنامه ی فرهنگ مردم ایران را یکی از اقدامات فرهنگی دائره المعارف بزرگ اسلامی خواند و تاکید کرد جای چنین دانشنامه ای خالی بوده است. دکتر احسان یار شاطر در نامه خود که چندی پیش برای دکتر صادق سجادی، معاون پژوهشی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ارسال کرد؛ آورد:
جلد اول « دانشنامه فرهنگ مردم ایران» که توسط آقای دکتر مجدالدین کیوانی برای من فرستاده بودید عز وصول بخشید. انتشار این اثر را که مجلدات دیگری در پی خواهد داشت به جنابعالی و سایر دانشمندانی که تالیف مقالات آن را به عهده داشته اند تبریک می گویم. این هم یکی از دیگر اقدامات مهم فرهنگی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. جناب آقای دکتر بجنوردی سال هاست که پیشرو تصمیمات مهم علمی و فرهنگی بوده اند.
مقداری از مقالات «دانشنامه فرهنگ مردم ایران»را مرور کردم و هر چه بیشتر خواندم، بیشتر متوجه شدم که جای چنین دانشنامه ای چقدر خالی بوده است. دائرهالمعارف بزرگ اسلامی در حقیقت بسیاری از اموری را که در برخی کشورهای دیگر فرهنگستان ها و دانشگاه ها انجام می دهند انجام داده است و می-دهد. باید سپاسگزار این مؤسسۀ علمی توانا و شخص جناب آقای دکتر بجنوردی بود. دوستدار/ احسان یارشاطر