انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

افتتاح کانال انسان‌شناسی و فرهنگ در ساوند کلاود

کانال موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ در  ساوندکلاود ٣٠ خردادماه ١٣٩٩ کار خود را آغاز می کند.

فایل‌های صوتی جلسات برگزار شده، درسگفتارها، و سخنرانی‌هایی که به نوعی به موسسه مرتبط هستند به مرور بر روی وبگاه بارگذاری خواهند شد.

از طریق لینک معرفی شده می توانید به این صفحه بپیوندید، و آن را به دوستانتان معرفی نمایید.

برای دیدن لینک کلیک کنید.

 

جهت ارائه نظرات، انتقاد و پیشنهادات و یا حمایت از ادامه فعالیتها؛ لطفا با مدیریت انتشارات دیداری شنیداری، آقای حامد کلجه ای مکاتبه نمائید.