انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اصلاحیه فراخوان ویژه‌نامه: سینمای مستند آوانگارد

بخش ویژه: فیلم بدون دوربین

با توجه به محدودیت‌های موضوع «فیلم بدون دوربین» و نظر به تقاضای نویسندگان، تصمیم ویژه‌نامه بر این شد تا برای اولین فراخوان موضوع را گسترش داده و «سینمای مستند آوانگارد» موضوع شماره‌ی اول این مجله باشد. لازم به ذکر است که بخش ویژه‌ای نیز در این مجله به «فیلم بدون دوربین» اختصاص داده خواهد شد. همچنین با توجه به این تغییر، زمان ارسال مقالات نیز تا پانزدهم مهرماه تمدید گردید.

زمان‌بندی

مقالات تا ۱۵ مهرماه پذیرفته می‌شوند.

نتایج پذیرش مقالات تا پایان مهرماه به نویسندگان و پژوهشگران اطلاع داده خواهد شد.

مقالات تا پایان آبان‌ماه به صورت الکترونیک بر روی سایت انسان‌شناسی و فرهنگ منتشر خواهند شد.

 

شیوه‌نامه

نویسندگان گرامی در سبک نوشتار و تعداد صفحات آزاد هستند.

موضوع مقالات حتماً باید در ارتباط با «سینمای مستند آوانگارد» و یا «فیلم‌های بدون دوربین» باشد.

ترجمه چکیده‌ مقالات به انگلیسی یا فرانسه به بهبود انتشار مجله کمک خواهد کرد، اما اجباری در آن وجود ندارد.

لطفاً مقالات و هرگونه سؤال خود را در ارتباط با فراخوان به این آدرس ارسال نمایید:  ensanocinema@chmail.ir