انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اسطوره و نماد در ادبیات و هنر

گفت‌وگوی ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق و فروغ اولاد با جلال ستاری

کتاب «اسطوره و نماد در ادبیات و هنر» (گفتگو با جلال ستاری) اثر مشترک ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق و فروغ اولاد به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب هفدهمین عنوان از مجموعه «اسطوره و آیین» و چهل و هشتمین عنوان «اسطوره و تاریخ» است که این ناشر چاپ می‌کند. جلال ستاری اسطوره‌شناس است که  در مورد روان‌شناسی جمعی و شناخت تاثیر مثبت یا منفی کهن‌نمونه‌ها، اسطوره‌ها و افسانه‌ها در ناخودآگاه جمعی مطالعه کرده است. ابوالقاسم اسماعیل‌پور هم از جمله پژوهشگران حوزه اسطوره و کهن‌الگوهاست که با همکاری فروغ اولاد به گفتگو با ستاری نشسته است. ستاری در این گفتگوها، درباره اسطوره و اسطوره‌شناسی و تاثیر آن در ادبیات و هنر صحبت کرده است. او در این بحث‌ها به اساطیر ایران باستان پرداخته و درباره نقد اسطوره‌شناختی هنر هم که منحصر به ترجمه بوده، سخنانی دارد. در کتاب مباحث خواندنی در مورد اساطیر ایرانی مطرح شده که برای علاقمندان این مبحث جالب توجه خواهد بود . اسماعیل‌پور و اولاد در مقدمه کوتاهشان بر کتاب نوشته‌اند: همه گفتگوها ضبط شده و از روی فایل مکتوب شده است. نخست همه متن را خوانده و ویراسته‌ایم. آن‌گاه برای ویراست نهایی، متن را به استاد و همسر گران‌قدرش سرکار خانم لاله تقیان سپردیم تا این‌که کل متن گفت‌وگوها از نظر استاد گذشت و سرانجام کتاب برای چاپ آماده شد.

 

این مطلب در مجلۀ آزما منتشر شده که  بر اساس همکاری رسمی و مشترک با آزما دوباره منتشر می شود.