انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

استفاده از دوبله ناب در شکار مخاطب ایرانی رویکرد جدید در شبکه­ های ماهواره­ای فارسی زبان

چکیده:

استفاده از تجهیزات نصب و گیرنده­های ماهواره در ایران به اوایل دهه هفتاد شمسی برمی­گردد؛ در آن زمان عرضه و استفاده از این تجهیزات ممنوع بود ولی شیوع آن به شکل قارچ گونه­ای افزایش یافت.

پس از آن مباحث و پیشنهادهایی حتی برای استفاده با محدودیت خاص به راه افتاد، اما در آن سال‌ها هر چه این پدیده مورد آسیب­شناسی و کارشناسی قرار گرفت تنها منجر به این شد که از لحاظ حقوقی قوانین و تبصره­­هایی بر قوانین منع استفاده از آن افزوده شود

ادامه مطلب در فایل پیوست؛

dobleh