انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آینده‌ی دانش و دانشگاه، چرا علوم اجتماعی بخوانیم؟

دومین پنجشنبه پرسش و پاسخ انسان‌شناسی و فرهنگ روز پنجشنبه دهم تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ (به وقت تهران) برگزار خواهد شد.

موضوع برنامه این نشست «آینده‌ی دانش و دانشگاه، چرا علوم اجتماعی بخوانیم؟» است.

شما می‌توانید سوالات خود را از هم اکنون به آدرس زیر ایمیل کنید یا با حضور در این برنامه اینستاگرامی از طریق باکس پرسش‌ها طرح کنید.

ایمیل برای طرح پرسش:

Zohreh.Dodangeh[@]Gmail.Com

اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ