انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آگاهی ملی در ادبیات پیشین هرمزگان

از کتاب‌های حوزه ادبیات هرمزگان است.که توسط نشرهفت رنگ در سال۱۳۹۳ روانه بازارکتاب شده است. این کتاب به قلم حسام الدین نقوی است اوکارشناس جامعه شناسی و کارشناس ارشد ادبیات است که به تاریخ ادبیات هرمزگان وارتباط آن با هویت ملی می پردازد. نقوی سالها به تحقیق دراسناد و تاریخ ادبیات هرمزگان پرداخته است و پایان نامه کارشناسی ارشد او به این موضوع اختصاص داشته است. حضور در میدان ادبی هرمزگان و آشنایی با حلقه های ادبی استان در گذشته و حال همچنین تجربه طولانی مدت در لمس سرگذشت هرمزگان به طور بی واسطه کمک کرده است تا او تصور شفاف تری از موضوع ارائه دهد. آنچه این کتاب را از سایرکتابهای مشابه متمایز می سازد بخشی از کتاب است که به همین پژوهش اسنادی اختصاص دارد. چرا که سالها کسانی که به نوشتار در زمینه تاریخ هرمزگان همت گماشته اند به استناد و ارجاع به منابع دسته دوم که از دهه ها پیشتر در کشور وجود دارد پرداخته اند و کمتر شاهد تحقیقات اسنادی و واشکافی تازه ای در این زمینه بوده ایم. از سوی دیگر نگاه نقوی از موضعی خاص و به شکل میان رشته ای بوده است و تلاش کرده تا پنجره ای تازه به ادبیات هرمزگان بگشاید و تنها در سطح گزارش نویسی و توصیف نماند. اینکه تاریخ ادبیات را بتوانیم با تحلیل های تازه بنگریم کمک می کند تا از آن، دیدگاه های جدیدی به دست آید و خود سطح دانش را گسترش دهد. بومی بودن نگارنده نیز خود مزید بر علت در نزدیکی به موضوع است که پژوهشگر به مثابه بیگانه به موضوع نپرداخته است. دراین کتاب نگارنده برتحولات اجتماعی و آگاهی ملی که از آغاز تا پایان قاجاریه در ادبیات هرمزگان مکتوب شده است تأکید می‌نماید و علاوه برآن عناصر هویتی در ادبیات هرمزگان را به تفسیر نشان می دهد.مطالب این کتاب بعد از مقدمه شامل:

فصل اول جامعه شناسی هویت

تعریف هویت

مفهوم هویت

هویت فردی

هویت جمعی

هویت ملی

هویت ایرانی

هویت جهانی

فصل دوم:هرمزگان پیشینه،سرزمین مردم

پیش از تاریخ

در سپیده دم تاریخ

پس از برآمدن اسلام

شکل گیری حکومت هرمز

از زمان شکست پرتغالی ها تا پایان قاجاریه

فصل سوم: واکاوی عناصر هویتی در ادبیات هرمزگان

بخش اول

سرآغاز:حماسه سرایی

معرفی چند متن ادبی

رزم نامه ها

فراوانی رزم نامه ها

تذکره شاه زندو

مثنوی تحفه القلوب

شاه نامه توران شاه

جنگ نامه کشم

زمینه

هویت و غیریت

سرزمین

دین

زبان

جنگ نامه دالان

حماسه های دینی

بخش دوم

بزم نامه ها

سلیمی جرونی

مثنوی شیرین و فرهاد

در جست و جوی هویت ایرانی

بخش سوم

رازنامه

– محیا و شعر او

– عناصر هویتی در شعر محیا

بخش چهارم

عنار هویتی در ادبیات نانوشته هرمزگان

مولفه های هویتی در

زبان زد(ضرب المثل ها)

افسانه ها

گویش ها

بخش پنجم

نامه ها یا مکتوبات هرمز

مکتوبات هرمز در آرشیو ملی پرتغال

پیشینه فرهنگی منطقه در آستانه اشغال هرمز

بازتاب لحن و هنجارهای گویشی خلیج فارس

در مکتوبات هرمز

بخش ششم

ادبیات دیوانی هرمزگان در عصر قاجار

بخش هفتم

مکتوبات اهالی هرمزگان در مطبوعات عصر مشروطیت

بخش هشتم مولفه های اگاهی ملی در سفرنامه ی محمد علی سدید السلطنه

سدید و میراث او

گفتمان عصر سدید

همسفر با سدید

فصل چهارم

برآیند

کتابنامه