انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آرالیسم

مقدمه:

آرالیسم را می‎توان مفهومی جدید در ادبیات زیست‎محیطی قلمداد کرد. مفهومی که ارجاعی مستقیم به یک فاجعه زیست‎محیطی دارد، البته استفاده از لفظ مستقیم، به معنی فقدان انتزاع در این مفهوم نیست بلکه آرالیسم ارجاعی مستقیم به تاریخ سیاسی شوروی سابق و نگرش‎های بالادستی به مسائل زیست محیطی و اجتماعی است. این نوع نگرش، همچنان وجود دارد و فاجعه می‎آفریند. جستجو در این مفهوم، ما را با متفکر ایرانی دانشگاه علم و فناوری در کشور رو به رو می کند که مقالات متعددی در حوزه‎ی بحران آب و مسائل زیست‎محیطی دارد. حُسن کارهای کرمی، نسبت به دیگر متفکران حوزه زیست محیطی گرایش سیاسی/اجتماعی پژوهش‎های اوست و این گرایش، در حالی که مسائل زیست محیطی و به طور خاص بحران آب در سیطره ی پارادایم‎های غیرانسانی هستند یک امتیاز به حساب می‎آید. در هر صورت کرمی در این مقاله با تاکید بر نوع مدیریت دریاچه آرال در پی پاسخگویی به این سوال است که چه رویکرد سیاسی منجر به نابودی دریاچه آرال گشت؟

بحر خوارزم یا دریاچه آرال، با وسعتی چند ده برابر دریاچه ارومیه در بین ازبکستان و قزاقستان واقع شده است، البته صرفاً بروی نقشه‎ها. اکنون جز دریاچه‎های بی‎رمق، تکه‎پاره و آکنده از مواد سمی و نمکی چیزی از آرال باقی نمانده است. این دریاچه، تحت مدیریت رژیم سابق شوروی و بعد از آن اقمار برجای مانده، خشک گردید. از این جهت، نمی‏توان آرالیسم را ارجاعی صرف به مدیریت و منطق بلشویکی دانست بلکه در هر جایی و هر زمانی، می‎توان چنین رویکردی را پیدا نمود. نگرشی که در آن برنامه‎های کلان، از بالا بی‎توجه به ظرفیت‎های اکولوژیک بر طبیعت تحمیل می‎شود و دود آن تا سال‎ها بلکه قرن‏ها به چشم بازماندگان می‎رود.

گزارش‎های خاص مربوط به دریاچه آرال نشان می‎دهد که نه تنها جغرافی‎دانان بلکه مدیران و سیاست‎گذاران رژیم بلشویک، از پیامدهای گسترش کشاورزی دریاچه آرال آگاه بودند. نتایج تحلیل‎های سود و زیانی که توسط حاکمیت شوری انجام شده نشان می‎دهد که مزایای رشد کشاورزی در این منطقه صحرای قره قوروم، بر معایب آن من جمله خشک شدن دریاچه می‎چربد. آنها می‏دانستند دریاچه خشک خواهد شد. اساساً ضرورت‎های سیاسی و اقتصادی حاکم بر رژیم شوروی را باید در وقوع فاجعه مورد تامل قرار داد، به این معنا که رژیم شوروی، در پی اصول و ایدئولوژی خویش بود و نابودی چشم‏انداز این منطقه نمی‏توانست تاثیر چندانی بر اصول آنها داشته باشد. فرایندی که در مناطق دیگر جهان نیز دیده شده و می‎شود؛ هشدار مداوم کارشناسان زیست محیطی و تداوم و استمرار برنامه‎های کلان بدون در نظر گرفتن این هشدارها…

برای دسترسی به زیرنویس ها و مطالعه ادامه مطلب به فایل پیوست مراجعه نمایید:

آلاریسم