انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

تسلیت

تسلیت

در یک روز سه خبر ناگوار درباره درگذشت هموطن‌مان شنیدیم: گروهی که در مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت در…