انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

Hamayd

جای‌ها و قبایل

پارسی

حَمَید

قبیله ی عرب خوزستانی است . در اوایل دهه ۱۹۰۰ این قبیله در بلوک حَمَید در ساحل چپ رودخانه کارون سکنی گزیدند

حَمَید قبیله ی عرب خوزستانی است که ادعا می کند نسبش به قبیله ی بنی ربیعه بزرگ می رسد (Bani Toraf,p.47)) در اوایل دهه ۱۹۰۰ ، این قبیله اغلب در بلوک حمید ، در ساحل چپ رود خانه کارون اقامت گزید( درست در جنوب اتصالش با آب دز).
قلمرو آنها از ندافیه بر روی کارون تا رَغیوه ۵۰ کیلومتری شمال باختری رامهرمز بسط می یابد. تعداد این قبیله بالغ بر ۶۰۰۰ نفر می شوند و شامل تیره های زیر هستند : عتاب ، اوامر ، حَوالات، خَرامزه ، میاح، نِسَیلات و ساعد (Lormier,pp620-21).این قبیله به طور عمده با زراعت گندم و جو گذران زندگی می کند، اینان ،همچنین گوسفند ، شتر و گله گاو هم دارند (Field,p.192) . امروزه حَمِید در طول حوزه ی وسیعی پراکنده شده است که از اهواز تا نزدیکی بهبهان و خلف آباد امتداد دارد. آنها بهترین اسبهای عرب اصیل خوزستان را دارند (Bani toraf,p.48 )

پیر اوبرلینگ ترجمه نسیم خواجه زاده
منبع : ایرانیکا ، بازیابی شده در شبکه اینترنت تاریخ ۱۱/۴ /۹۱

ḤAMAYD
an Arab tribe of Ḵuzestān. In the early 1900s, it dwelled mostly in the boluk of Ḥamayd, on the left bank of the Kārun river.

ḤAMAYD, an Arab tribe of Ḵuzestān, which claims descent from the large Bani Rabiʿa tribe (Bani Ṭoraf, p. 47). In the early 1900s, it dwelled mostly in the boluk of Ḥamayd, on the left bank of the Kārun river (just south of its juncture with the Āb-e Dez), its territory stretching from Naddāfiya on the Kārun to Raḡeyva, 50 km northwest of Rāmhormoz. It numbered some 6,000 individuals and comprised the following tiras: ʿAttāb, ʿAwāmer, Ḥawālāt, Ḵarāmeza, Mayyāḥ, Nesaylāt, and Sāʿed (Lorimer, pp. 620-21). The tribe subsisted chiefly on the cultivation of wheat and barley; it also owned sheep, camels and cattle (Field, p. 192). Today the Ḥamayd are scattered across a wide area, from Ahvāz to Rāmhormoz, and from Rāmhormoz to the vicinity of Behbahān and Ḵalafābād. They own some of the finest purebred Arabian horses in Ḵuzestān (Bani Ṭoraf, p. 48).

Pierre Oberling

Bibliography:
Y. ʿA. Bani Ṭoraf, Qabāʾel wa ʿašāyer-e ʿArab-e Ḵuzestān, Tehran, 1372 Š./۱۹۹۴.
Henry Field, Contributions to the Anthropology of Iran, Chicago, 1939.
John G. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Calcutta, 1908, pp. 620-21.
(Pierre Oberling)
Originally Published: December 15, 2003
Last Updated: March 6, 2012