انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شورای مرکزی

جبار رحمانی

استادیار انسان‌شناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - معاونت انسان‌شناسی و فرهنگ و مدیر انتشارات

مشاهده تمام پست ها
  حامد کلجه‌ای

  پژوهشگر و مستندساز، عضو شورای مرکزی و مدیر انتشارات دیداری و شنیداری و مدیر گروه مطالعات فرهنگ قزوین انسان‌شناسی و فرهنگ

  مشاهده تمام پست ها
   رضا رجبی

   کارشناس حسابداری مالیاتی دانشگاه آزاد تهران مرکز- معاون اداری و مالی انسان‌شناسی و فرهنگ

   مشاهده تمام پست ها
    زهره دودانگه

    دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران- مدیر روابط عمومی انسان‌شناسی و فرهنگ

    مشاهده تمام پست ها
     فاطمه سیارپور

     دانش‌آموخته کارشناسی ارشد انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر سایت و عضو شورای مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ

     مشاهده تمام پست ها
      محسن شهرنازدار

      کارشناس ارشد انسان‌شناسی، عضو شورای مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ، محقق مطالعات قومی و تاریخ فرهنگی

      مشاهده تمام پست ها
       مهسا شیخان

       دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا- مدیر سایت تاریخ فرهنگی ایران مدرن- مدیر روابط بین‌الملل انسان‌شناسی و فرهنگ

       مشاهده تمام پست ها
        ناصر فکوهی

        استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ

        مشاهده تمام پست ها