انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

یک‌جانشینی و شهری شدن یک جامعه عشایر و تاثیر آن بر نظام خویشاوندی (مطالعه موردی شهر ایلام)(۵)

بخش پنجم و نهایی ۱-۱- حمایت‌های دولتی و نظام دیوانسالار ۱-۱-۱- گرایش به شهرنشینی بعد از اسکان عشایر در سال ۱۳۰۴ شمسی این استان نیز که تا قبل از اسکان تقریبا تحت حاکمیت دولت اداره نمی‌شد و بیشتر به صورت مستقل در قالب سلسله مراتب ایلی اداره می‌شده، تحت حمایت دولت قرار گرفت و از آن به بعد نظام دیوانسالار به شکل مراکز اداری مانند استانداری، فرمانداری و شهرداری و … در این استان مانند دیگر استان‌ها شکل گرفت.

 

بنابراین بعد از شهری شدن و اسکان یافتن، افراد مانند دیگر شهرها از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده‌اند. از جمله مراکز و نهادهایی که در شهر ایلام توسط دولت تاسیس شده است می‌توان به مراکز آموزشی مانند مدارس ابتدائی،راهنمایی و متوسطه دخترانه و پسرانه و همچنین دانشگاه‌‌ های دولتی و آزاد اشاره کرد. همچنین مراکز بهداشتی و خدمات درمانی مانند بیمارستان و کلینیک‌های درمانی که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان اداره می‌شود.

 

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید.