انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

یکصد و دومین نشست یکشنبه ها: سینمای مستند اجتماعی همراه با یاد زاون قوکاسیان

انسان شناسی و فرهنگ یکصد و دومین نشست یکشنبه های خود را با یاد زاون قوکاسیان (فیلمساز، نویسنده، مننقد و معلم ارزنده و فقید حوزه سینما) برگزار خواهد کرد. این نشست با عنوان «سینمای مستند اجتماعی»، همراه با سخنرانی محمد تهامی نژاد (فیلمساز، نویسنده و عضو شورای عالی انسان شناسی و فرهنگ) و نمایش فیلم «مثل چشمه» اثر خانم طاهره امامی خواهد بود.

زمان نشست: ۵ دی ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۹

محل نشست: خیابان ولیعصر. نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات

 

زاون قوکاسیان: کارهایی بیش از یک عمر/ محمد تهامی نژاد

http://anthropology.ir/article/18219

زاون وجود داشت من او را دیده بودم/ ناصر فکوهی

http://anthropology.ir/article/18219

به یاد زاون/ ناصر فکوهی

http://anthropology.ir/article/28601.html