انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش کارگاه نخست روش تحقیق و ادامه کارگاه ها

گروه انسان شناسی و فرهنگ با همکاری انجمن علمی علمی جامعه شناسی ایران و حمایت انتشارات جامعه شناسان، کارگاه سه روزه ای را با عنوان روش در علوم اجتماعی(۱) در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ برگزار کرد.

دوره ی فوق بدلیل هدف گزاری بلند مدت گروه انسان شناسی و فرهنگ بر مبنای ترویج و عمومی نمودن دانش اجتماعی خویش، آزمون اولیه سلسله کارگاهایی بود که با آغاز سال تحصیلی ۸۹-۹۰ برگزار خواهد کرد. این اولین تجربه شکل دهی کارگاه تحت این عنوان از دو جهت مورد بررسی بود؛ ابتدا سنجش مخاطبین و استقبالی که از کارگاه خواهند داشت در تبیین اهداف و تصدیق آنان مورد توجه قرار می گرفت و در مرحله بعدی برنامه ها، متد ها و هدف گزاری های مدرسین و مدیران کارگاه به صورت عملیاتی تست می شد که در صورت رضایت مندی مخاطبین و مجریان برگزاری، طبیعتاً استمرار می یافت و در غیر اینصورت طرحی دیگر جایگزین می شد.
برگزاری کارگاه در شش اپیزود مجزا بصورت صبح و بعد از ظهر مدرسین را(دکتر فکوهی، دکتر نفیسی و استاد اسکوئی) با دانشجویانشان در ارتباط گرفته و جلسات را به شکل کارگاهی و تدریسی به پیش برد.

برای آگاهی از نظرات حاضرین در کارگاه در پایان دوره نظر خواهی از ایشان به عمل آمد که در جمع بندی نهایی نتایج زیر بدست داد:

میزان رضایت مندی از نحوه تدریس : ۹۰%
میزان رضایت مندی از مدیریت برگزاری ۹۰%
استمرار و یا لغو برگزاری کارگاه ها و ضرورت آن : ۱۰۰% حاضرین به استمرار رای داده و تقریباً همان ۱۰۰ % کارگاه ها را ضروری میدانند.
و …
در نتیجه گیری پایان دوره و با تجمیع نظرات حاضرین کارگاه موفق قلمداد شده و البته پیشنهاد های ارزشمندی نیز به گروه انسان شناسی و فرهنگ داده شده بود که به مرور زمان در کارگاه های آینده به کار گرفته خواهد شد.
لازم به ذکر است که بدلیل استقبال از برگزرای کارگاه روش در علوم اجتماعی(۱) این کارگاه در خرداد ماه تکرار خواهد شد.
برگزاری کارگاهها در سال آینده با ترتیب زمانی معین و مشخص به زودی توسط سایت انسان شناسی و فرهنگ اعلام خواهد شد.
از تمامی علاقه مندان و عزیزان محقق و دانشجو دعوت می شود که با حضور و انتقادات و پیشنهادات خود به غنای علمی و بورکراتیک برگزرای “کارگاه های انسان شناسی و فرهنگ” یاری رسانده و پلی باشند به سمت اعتلای علوم اجتماعی ایران و پیوند آن با شاخه های متنوع علوم انسانی و اجتماعی و حوزه هایی چون سینما، هنر و ادبیات.