انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش همایش انسان شناسی هنر در اصفهان(۱): بخش اول سخنرانی آقای دکتر علی بلوکباشی

در روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ،در همایش بین المللی هنر نبوی(۴) که به میزبانی دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد. نشست تخصصی پیرامون انسان شناسی هنر با حضور دکتر بلوکباشی، دکتر فکوهی و خانم دکتر مختاریان صورت گرفت. در بخش اول این گزارش ، خلاصه ای از سخنرانی آقای دکتر بلوکباشی را می خوانیم.

دکتر بلوکباشی به ایراد سخنرانی پرداخت و در بحث مقدماتی خود، هنر را یک امر جهان شمول فرهنگی معرفی نمود که در همه نهادها و ارکان زندگی اجتماعی انسان حضور دارد و جدا و متفاوت نگریستن آن از فرهنگ ، یک پندار غیر علمی و بی پایه است. وی در این خصوص گفت: «درک عقلانی هنر، سبکهای هنری، نظامهای زیباشناختی و معنا شناختیِ اشکال نمادین هنر مستلزم شناخت اصول بنیادی مفاهیم فرهنگی است که همۀ این مقولات بر آن مبتنی هستند. انسان شناس در صورتی می تواند شکلهای هنری و معانی و مفاهیم نمادین آنها را در فرهنگ یک جامعه بشناسد و مطالعه کند که بداند جامعۀ مورد مطالعه اش چگونه این شکلهای هنری را می نگرد و چه برداشت و تبیینی از آنها دارد.»

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۵۷۳۸