انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش سفر علمی به فنلاند و بلژیک

بیست و پنجمین مدرسه بین‌المللی تابستانی سمیوتیک ۲۰۱۳ فنلاند از ۱۸ تا ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ در شهر ایماترا در فنلاند برگزار شد. این سمپوزیوم وابسته به فعالیت‌های انجمن جهانی سمیوتیک است که اییرو تاراستی ریاست ان را بر عهده دارد.

سفر علمی فنلاند
۲۵th International Summer School for Semiotic and Structural Studies

Imatra, Finland, June 8-11, 2013-06-19: Semiotics of Cultural heritage and Semiotics for Education

الف) بیست و پنجمین مدرسه بین‌المللی تابستانی سمیوتیک ۲۰۱۳ فنلاند از ۱۸ تا ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ در شهر ایماترا در فنلاند برگزار شد. این سمپوزیوم وابسته به فعالیت‌های انجمن جهانی سمیوتیک است که اییرو تاراستی ریاست ان را بر عهده دارد.

ایران یکی از کشورهای عضو در انجمن جهانی سمیوتیک است. در مجمع عمومی این انجمن که در سال ۲۰۱۲ در چین و دردانشگاه نانجین برگزار شد با عضویت ایران به نمایندگی حمید رضا شعیری موافقت شد.

سمپوزیوم سمیوتیک ایماترا ۲۰۱۳ دارای دو محور اصلی بود. محور اول آن سموتیک میراث فرهنگی نام داشت و تحت نظارت و مدیریت علمی پرفسور اییرو تاراستی برگزار شد. و محور دوم آن سمیوتیک تعلیم و تربیت نام داشت که مدیر علمی آن پرفسور آندریو استابلیز بود.

نمایندگانی از کشورهای مختلف ایران، کانادا، بلغارستان، هند، کره جنوبی، ترکیه، فرانسه، روسیه، یونان، برزیل، سنگاپور، آذربایجان، بلژیک، آلمان، استونی و … در این سمپوریوم ها مقاله ارایه نمودند.

از ایران حمید رضا شعیری مقاله‌ای در حوزه نشانه-معناشناسی و تحلیل گفتمان ارایه نمود. این پژوهش‌گر شیوه‌های استعلای عرفانی کنش‌گر و راه‌های تعالی سوژه و گذر او از خلسه به عرفان را بررسی نمود. همچنین ایشان با اشاره به مینیاتورهای ایرانی نشان داد که چگونه در این تصاویر فرآیند حرکت از شرایط مادی به شرایط خلسه‌ای و سپس شرایط استعلای عرفانی تبیین شده است.

ب)کنگره بین‌المللی سمیوتیک ۲۰۱۳ انجمن بین‌المللی سمیوتیک فرانسه.

Congrès de l’Association française de Sémiotique, Université de Liège, Belgique, 12 au 14 juin 2013 : Sémiotique et Diachronie

اینبار در کشور بلژیک و در دانشگاه اولگ شهر لی‌یژ برگزار شد. گروه مو، دانشگاه لی‌یژ، انجمن بین‌المللی سموتیک فرانسه از برگزار کنندگان اصلی این کنگره بودند. موضوع اصلی این کنگره سمیوتیک و دیاکرونی بود. در واقع بحث اصلی این بود که چگونه معنا در درون گفتمان‌ها یا در ارتباط با فرهنگ‌ها و دنیای بیرون سبب تولید فرآیندی دیاکرونیک و تغییر و تحول می‌شود. شرایط این تحول چیست ؟ ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی و جغرافیایی این تحول کدامند؟ آیا این تحول منجر به پیشرفت نیز می‌شود ؟ آیا این تحول با پس‌رفت هم در ارتباط است ؟

شرکت کنندگان زیادی از کشورهای فرانسوی زبان در این حوزه به ارایه مقاله پرداختند.

از کشور ایران دو شرکت کننده در این کنگره حضور داشتند.

حمید رضا شعیری به ارایه مقاله در مورد چگونگی استحاله جسمانه غایب به حضوری دیاکرونیک و تحول معنایی در گفتمان ادبی پرداخت. در این ارتباط الگوی استحاله معنایی دیاکرونیک با توجه به سه تحول توتالیتر، مشارکتی، و هم‌مشارکتی در درون گفتمان از طرف شعیری ارایه شد که مورد استقبال حضار قرار گرفت.

خانم شیما شیرخدایی مقیم فرانسه به ارایه نقش سینمای فرهادی در ایجاد شرایط معنایی دیاکرونیک پرداخت که با توجه به گستره فرهنگی سینمای ایران مورد توجه حضار و بحث و گفتگو قرار گرفت.

یکی از دست‌آوردهای مهم این کنگره عضویت علمی گروه نشانه‌شناسی ایران در آن بود. در واقع، در این کنگره، در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳ مجمع عمومی انجمن علمی سموتیک فرانسه تشکیل جلسه داد و انجمن نشانه‌شناسی ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو در این مجمع انتخاب شد. در همین انتخابات خانم شیرخدایی به عنوان معاونت شاخه جوانان انجمن بین‌المللی نشانه‌شناسی فرانسه انتخاب شد. حمید رضا شعیری نیز به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه این انجمن انتخاب شد تا نماینده علمی نشانه‌شناسی ایران را عهده دار باشد.

تهران، خرداد ۱۳۹۲

 

پرونده ی «حمید رضا شعیری» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/9622

 

دکتر محمد رضا شعیری دانشسیار دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه نشانه شناسی انسان شناسی و فرهنگ است.