انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گرایش مثبت دختران به تحصیلات دانشگاهی

منبع: گاردین

مطالعات اخیر نشان داده است که دختران گرایشات مثبت بیشتری در مورد تحصیلات دانشگاهی نسبت به پسران دارند.
مطالعه نشان داد که در سال نهم تقریبا برای ۶۵ % دختران دانشگاه رفتن مهمتر است ، در مقایسه با ۵۸% پسران
مطالعه تطبیقی سالی ویل (Sally Weale)

 

مطابق با تحقیق اخیر منتشر شده به وسیله موسسه خیریه ساتون تراست (Sutton Trust) دختران در سن ۱۳ سالگی گرایشات مثبت بیشتری برای دانشگاه رفتن نسبت به همکلاسی های مذکرشان دارند .مطالعه دانشگاه آکسفورد نشان داد در سال نهم تحصیلات متوسطه ، وقتی که بچه ها در سنین ۱۳ یا ۱۴ سالگی هستند ، تقریبا ۶۵% دختران ، در مقایسه با ۵۸% پسران ، فکر می کنند دانشگاه رفتن برایشان ” خیلی مهم ” است.

در انتهای دیگر پیمایش ،بر اساس گزارشی که روز جمعه منتشر شد، وقتی که فقط یک نفر از هر ۱۰ دختر اهمیتی برای رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرک قایل نیست ، ۱۵ % پسران دیدگاهی در مورد تحصیلات بالاتر ندارند.

پژوهش زمانی که نگرانی های روبه رشد در مورد شکاف جنسیتی در آموزش و پرورش دختران و عملکرد بهتر آنان نسبت به پسرها در مدرسه که اغلبشان حالا در حال رفتن به مقاطع تحصیلی بالاتر هستند تا همکلاسی های مذکرشان ، منتشر شد .آمارها ی ۲۰۱۵ نشان داد که زنان ۳۵% بیشتر علاقمند به رفتن به دانشگاه هستند تا مردان ، مردان سفید پوستی از خانواده های فقیرتر و حداقل گروه علاقمندی به رفتن به دانشگاه – فقط ۸.۹% انتخاب می کنند که تحصیلاتشان را ادامه دهند .

گزارش ساتون تراست ،که اعتقاد به بهبود وضعیت نامیده می شود، مبتنی است بر بیش از ۳۰۰۰ دانش آموز که در حال طی کردن سال سوم هستند ، وآزمایشی که آرمان یا تمایلاتشان در مورد دانشگاه رفتن نتایج دانشگاهی را پس ازگواهی عمومی آموزش ثانویه GCSE) ( تحت تاثیر قرار می دهد . نتایج نشان می دهد که آرمان دانش آموزان – بوسیله اهمیتی که برای رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرک ضمیمه در نظر سنجی اندازه گیری شده – در سال های اولیه توسط پس زمینه آنان شکل گرفته است .
مطالعه نشان می دهد ، با این حال عوامل آموزشی می تواند در شکل گرفتن آرمان دانش آموزان و خود باوری دانشگاهی ، از جمله حضور در دبستانی که از نظر علمی موفق است یا دبیرستانی کهدارای منابع علمی غنی است ، و تشویق در جهت صرف وقت برای انجام تکالیف درسی کمک کند.

پژوهشگران دریافتند که دانش آموزانی که دانشگاه رفتن برای آنان یک هدف بود بیشتر علاقمند به مطالعات آکادمیک بعد از گواهی عمومی آموزش ثانویه (GCSE ) بودند . بیش از ۶۰% دانش آموزانی که بر این باورند، خیلی علاقمند بودند که باید به دانشگاه بروند و سه بار یا بیشتر نمره سطح عالی بگیرند . سه چهارم آنهایی که احساس می کردند علاقه ای به رفتن به دانشگاه ندارند مطالعاتشان را رها کردند .

دانش آموزان از خانواده های اقلیت های نژادی عموما آرمان بیشتری داشتند تا همسالان سفید شان ، و دانش آموزان همسایگی شان با سطوح بالای بی کاری ۵ بار بیشتر معتقد بودند به دست آوردن درجات دانشگاهی امر مهمی است تا آنهایی که از بی کاری کمتری برخوردار بودند.

دانش آموزان محروم ، با این حال ،نسبت به دیگر همسالان مساعد تر کمتر به دانشگاه رفتن فکر می کردند ، تنها ۲۷% بر این باور بودند که به احتمال زیاد خودشان باید تا مقاطع بالاتر تحصیلی و گرفتن مدرک ادامه دهند ، در مقایسه با ۳۹% همسالانشان با وضعیت بهتر.

پورفسور پام سامونز Pam Sammons)) گزارشگر ارشد نویسنده ، گفت : ” پژوهش های ما نشان داد که اعتماد به نفس دانش آموزان و آرمان آنان به وسیله خانواده هایشان شکل می گیرد. با این حال، باورهای مثبت و اهداف متعالی نقش زیاد و مهمی در پیش بینی نتایج بهتر در سطح یک بازی می کند.
“این یافته ها اهمیت عملی مدارس و معلمان در ارتقاء خودباوری و دستیابی به عنوان نتایج تقویت کننده متقابل نشان می دهد.”
همکار نویسنده پورفسور کتی سیلوا (Kathy Sylva) اضافه کرد:” آرمان بیشتر دختران در مقایسه با پسران ممکن است مربوط به موفقیت سطح بالای آنان و بدست آوردن اجازه ورود به دانشگاه باشد.”

ساتون تراست ، که در جهت بدست آوردن ارتقاء اجتماعی از طریق تحصیلات مبارزه می کند ، تقاضای حمایت بیشتر در جهت افزایش آرمان و دستیابی دانش آموزان از خانواده های فقیر ، از جمله فرصت سازی در جهت دستیابی به پیش دبستانی و مدارس با کیفیت تر به منظور ” سطح کمک به زمینه فعالیت ” دارد.

سر پیتر لمپ (Peter Lampl) ، رئیس ساتون تراست ، گفت ” گزارش تودی Today) (به ما نشان داد که چقدر افزایش آرمان و خودباوری دانش آموزان خانواده های فقیر ، خصوصا پسران اهمیت دارد.ما نیاز به ارائه حمایت بیشتر به جوانان محروم از طریق تحصیلات آنان هستیم . به گونه ای که آنان در موقعیت تحقق ظرفیت خود پس از گواهی عمومی آموزش ثانویه (GCSE) قرار گیرند.

مطالعات اخیر نشان داده است که دختران گرایشات مثبت بیشتری در مورد تحصیلات دانشگاهی نسبت به پسران دارند.

مطالعه نشان داد که در سال نهم تقریبا برای ۶۵ % دختران دانشگاه رفتن مهمتر است ، در مقایسه با ۵۸% پسران

مطالعه تطبیقی سالی ویل (Sally Weale)

مترجم : رویا صمیمی

جمعه ۳ جون ۲۰۱۶

مطابق با تحقیق اخیر منتشر شده به وسیله موسسه خیریه ساتون تراست (Sutton Trust) دختران در سن ۱۳ سالگی گرایشات مثبت بیشتری برای دانشگاه رفتن نسبت به همکلاسی های مذکرشان دارند .مطالعه دانشگاه آکسفورد نشان داد در سال نهم تحصیلات متوسطه ، وقتی که بچه ها در سنین ۱۳ یا ۱۴ سالگی هستند ، تقریبا ۶۵% دختران ، در مقایسه با ۵۸% پسران ، فکر می کنند دانشگاه رفتن برایشان ” خیلی مهم ” است.

در انتهای دیگر پیمایش ،بر اساس گزارشی که روز جمعه منتشر شد، وقتی که فقط یک نفر از هر ۱۰ دختر اهمیتی برای رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرک قایل نیست ، ۱۵ % پسران دیدگاهی در مورد تحصیلات بالاتر ندارند.

پژوهش زمانی که نگرانی های روبه رشد در مورد شکاف جنسیتی در آموزش و پرورش دختران و عملکرد بهتر آنان نسبت به پسرها در مدرسه که اغلبشان حالا در حال رفتن به مقاطع تحصیلی بالاتر هستند تا همکلاسی های مذکرشان ، منتشر شد .آمارها ی ۲۰۱۵ نشان داد که زنان ۳۵% بیشتر علاقمند به رفتن به دانشگاه هستند تا مردان ، مردان سفید پوستی از خانواده های فقیرتر و حداقل گروه علاقمندی به رفتن به دانشگاه – فقط ۸.۹% انتخاب می کنند که تحصیلاتشان را ادامه دهند .

گزارش ساتون تراست ،که اعتقاد به بهبود وضعیت نامیده می شود، مبتنی است بر بیش از ۳۰۰۰ دانش آموز که در حال طی کردن سال سوم هستند ، وآزمایشی که آرمان یا تمایلاتشان در مورد دانشگاه رفتن نتایج دانشگاهی را پس ازگواهی عمومی آموزش ثانویه GCSE) ( تحت تاثیر قرار می دهد . نتایج نشان می دهد که آرمان دانش آموزان – بوسیله اهمیتی که برای رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرک ضمیمه در نظر سنجی اندازه گیری شده – در سال های اولیه توسط پس زمینه آنان شکل گرفته است .
مطالعه نشان می دهد ، با این حال عوامل آموزشی می تواند در شکل گرفتن آرمان دانش آموزان و خود باوری دانشگاهی ، از جمله حضور در دبستانی که از نظر علمی موفق است یا دبیرستانی کهدارای منابع علمی غنی است ، و تشویق در جهت صرف وقت برای انجام تکالیف درسی کمک کند.

پژوهشگران دریافتند که دانش آموزانی که دانشگاه رفتن برای آنان یک هدف بود بیشتر علاقمند به مطالعات آکادمیک بعد از گواهی عمومی آموزش ثانویه (GCSE ) بودند . بیش از ۶۰% دانش آموزانی که بر این باورند، خیلی علاقمند بودند که باید به دانشگاه بروند و سه بار یا بیشتر نمره سطح عالی بگیرند . سه چهارم آنهایی که احساس می کردند علاقه ای به رفتن به دانشگاه ندارند مطالعاتشان را رها کردند .

دانش آموزان از خانواده های اقلیت های نژادی عموما آرمان بیشتری داشتند تا همسالان سفید شان ، و دانش آموزان همسایگی شان با سطوح بالای بی کاری ۵ بار بیشتر معتقد بودند به دست آوردن درجات دانشگاهی امر مهمی است تا آنهایی که از بی کاری کمتری برخوردار بودند.

دانش آموزان محروم ، با این حال ،نسبت به دیگر همسالان مساعد تر کمتر به دانشگاه رفتن فکر می کردند ، تنها ۲۷% بر این باور بودند که به احتمال زیاد خودشان باید تا مقاطع بالاتر تحصیلی و گرفتن مدرک ادامه دهند ، در مقایسه با ۳۹% همسالانشان با وضعیت بهتر.

پورفسور پام سامونز Pam Sammons)) گزارشگر ارشد نویسنده ، گفت : ” پژوهش های ما نشان داد که اعتماد به نفس دانش آموزان و آرمان آنان به وسیله خانواده هایشان شکل می گیرد. با این حال، باورهای مثبت و اهداف متعالی نقش زیاد و مهمی در پیش بینی نتایج بهتر در سطح یک بازی می کند.

“این یافته ها اهمیت عملی مدارس و معلمان در ارتقاء خودباوری و دستیابی به عنوان نتایج تقویت کننده متقابل نشان می دهد.”
همکار نویسنده پورفسور کتی سیلوا (Kathy Sylva) اضافه کرد:” آرمان بیشتر دختران در مقایسه با پسران ممکن است مربوط به موفقیت سطح بالای آنان و بدست آوردن اجازه ورود به دانشگاه باشد.”

ساتون تراست ، که در جهت بدست آوردن ارتقاء اجتماعی از طریق تحصیلات مبارزه می کند ، تقاضای حمایت بیشتر در جهت افزایش آرمان و دستیابی دانش آموزان از خانواده های فقیر ، از جمله فرصت سازی در جهت دستیابی به پیش دبستانی و مدارس با کیفیت تر به منظور ” سطح کمک به زمینه فعالیت ” دارد.

سر پیتر لمپ (Peter Lampl) ، رئیس ساتون تراست ، گفت ” گزارش تودی Today) (به ما نشان داد که چقدر افزایش آرمان و خودباوری دانش آموزان خانواده های فقیر ، خصوصا پسران اهمیت دارد.ما نیاز به ارائه حمایت بیشتر به جوانان محروم از طریق تحصیلات آنان هستیم . به گونه ای که آنان در موقعیت تحقق ظرفیت خود پس از گواهی عمومی آموزش ثانویه (GCSE) قرار گیرند.