انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گذری بر اندیشه ­ی «آلفرد جل» در کتاب «هنر و عاملیت» (پاورپوینت)

پرسش این است که کار و فرآورده­ ی هنری، تا چه اندازه زاییده­ ی سامانی درونی، و از این رو، خودارزش، خودکار، خودآیین، و خودفرمان است، و از کجا، دیگر برساخته­ ای است سرچشمه گرفته از اندیشه­ی مردمان، یا سامان یک هم­بوده (جامعه)، یا دین، یا ایستار (سنت)، یا ایدئولوژی، یا رده و لایه و پای­گاه، یا تاریخ، یا… هر آن چیز دیگر که بیرون از دستورهای زیبایی­شناختی می­ماند. آیا ساختن و فرآوردن، دریافتن و ارزیابی کار هنری، همه، یک­سر با دستورها و شیوه­ های درونی هنر انجام می­گیرد، و باید به آیینی زیبایی­شناختی بازگشت و کار هنری را بر بنیاد آن آفرید، و دریافت و ارزش نهاد؟

 

متن کامل و پاورپوینت را با کلیک کردن بر روی آنها بخوانید:

۱۸۸۰۵ (۱)