انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کیمونو پوشش سنتی ژاپنی ها

ترجمه جعفر راثی تهرانی

کیمونو به عقیده بسیاری از ژاپنی ها زیباترین گنجینه ملی کشورشان است. واژه “کیمونو” در زبان ژاپنی به معنی پوشاک، جامه، تن پوش، لباس و چیزهای پوشیدنی است. کیمونو لباس سنتی ژاپن است و طرح و شکل آن طی دوره های تاریخ این سرزمین تغییرات چشمگیری داشته است که نشانگر اهمیت و نگرش جامعه و فرهنگ هر دوره به این پوشش است. آنچه امروزه مردان و زنان و کودکان ژاپنی به اسم کیمونو می پوشند، تفاوت بسیاری با کیمونوهای اولیه دارد. بُرش، رنگ، جنس و طرح و تزئینات کیمونو به عواملی چند بستگی دارد: جنسیت، سن و سال، مجرد یا متأهل بودن فرد مصرف کننده و نیز فصل سال و بالاخره مناسبت پوشیدن کیمونو. مرسوم ترین شکل پوشاک در ژاپن به طور کلی وافوکو (Wafuku) نامیده می شود که به چند دسته تقسیم می شود:

برای مطالعه کامل مقاله در زیر کلیک کنید:

 

ویژه نامه «انسان و فرهنگ» : فرهنگ ژاپن:
http://www.anthropology.ir/node/13618

 

<
پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۴۳۵۳.doc 849.5 KB