انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«کرگدن» در انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ در چارچوب برنامه همکاری خود با رسانه هایی که در حوزه فرهنگ رویکردی بین رشته ای دارند، از این هفته همکاری خود را با نشریه «کرگدن» آغاز می کند. این نشریه پیشتر به صورت ضمیمه ای در روزنامه اعتماد منتشر می شد و مدتی است که به صورت یک مجله مستقل منتشر می شود. گزیده ای از مطالب این نشریه از این پس روزهای دوشنبه هر هفته در انسان شناسی و فرهنگ منتشر می شود. صاحب مسئول این نشریه هفتگی، الیاس حضرتی و سردبیر آن سید علی میرفتاح هستند. همکاری انسان شناسی و فرهنگ با این نشریه از زمانی که به صورت ضمیمه اعتماد منتشر می شد، آغاز شده است و اکنون شکل منظم تری به خود می گیرد. برنامه همکاری های رسانه ای انسان شناسی و فرهنگ از سال های پیش در همکاری با مطبوعات و رسانه های زیر آغاز شده و ادامه دارد: آزما، اطلاعات حکمت و معرفت، جهان کتاب، سینما و ادبیات، فرارو، نمایه تهران، هویس. چنانچه مایل به دریافت اطلاعات بیشتری درباره این برنامه هستید با معاونت روابط عمومی انسان شناسی و فرهنگ، خانم زهره دودانگه تماس بگیرید:

zo1986do@gmail.com

این مطلب در چارچوب همکاری رسمی انسان شناسی و فرهنگ و مجله «کرگدن» منتشر می شود.

صفحه مجله «گرگدن» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/cooperation/958