انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کتاب شناسی ساسکیا ساسِن

ساسکیا ساسِن جامعه شناس و اقتصاد دان هلندی- آمریکایی است.

Books:

۱. Sassen, Saskia; The Mobility of Labor and Capital. A Study in International Investment and Labor Flow (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

۲. Sassen, Saskia; The Global City: New York, London, Tokyo (Princeton: Princeton University Press, 1991) 1st ed..

۳. Sassen, Saskia; Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton: Princeton University Press, May 2006; 2nd ed. 2008.)

۴. Sassen, Saskia; Guests and Aliens,( New Press, 2000.)

۵. Sassen, Saskia; Expulsions, Brutality and Complexity in the Global Economy. Harvard University Press, May 2014

۶. Sassen, Saskia; Cities in a World Economy Pine Forge Press, 2012, updated 4th ed. (1st ed. 1994)

۷. Sassen, Saskia; Globalization and its Discontents: Essays on the New Mobility of People and Money.New Press, 1999

۸. Sassen, Saskia; Losing Control?: Sovereignty in the Age of Globalization Columbia University Press, 1996

۹. Sassen, Saskia; A Sociology of Globalization (Contemporary Society Series, W.W. Norton, 2006 .)

ساسن، ساسکیا؛ جامعه شناسی جهانی شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران: چشمه، ۱۳۸۹

Edited Volumes:

۱. Sassen, Saskia; Deciphering the Global: Its Scales, Spaces and Subjects Routledge: Taylor & Francis Group, 2007

۲. Sassen, Saskia; Global Networks, Linked Cities Routledge: Taylor & Francis Group, 2002

۳. Sassen, Saskia; Digital Formations: IT and New Architectures in the Global Realm (with Robert Lantham) Princeton University Press, 2005
Selected Articles (2000 – present):

۲۰۱۴

• “Finance as Capability: Good, Bad, Dangerous”, Arcade: A Digital Salon, 2014.

• “Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy”, globus et locus, 2014.

• “Nomadic Territories and Times”, 2014.

• “Carving Up The City”, Upfront – India Today, December 1, 2014.

• “Urban Legends”, Vision, November, 2014.

• “Who Owns The City?”, Governing Urban Future, November, 2014.

• “These Charts Show Growing Numbers of People Being Excluded From the Economy”, Huffington Post, November 11, 2014.

• “La Face Cachée De La Mondialisation”, le1hebdo, October 22, 2014.

• “The Vultures of Wall Street”, Boston Review, October 2, 2014.

• “The EU-US free trade agreement (TTIP): giving rights to firms, taking jobs from modest communities”, Open Democracy, September 24, 2014.

• “There was truth in what the independence sectors objected to”, Verfassungs Blog, September 19, 2014.

• “A Short History of Vultures – Long before Argentina’s default, there was Elliott versus Panama.”, Foreign Policy, August 3, 2014.

• “The Language of Expulsion”, Truthout, July 30, 2014.

• “What all is getting expelled…and once expelled is invisible”, Saskia Sassen, Open Democracy, June 26, 2014.

• “Countdown to oblivion: The real reason we can t stop global warming”, Salon, May 18, 2014.

• “Destroying neighborhoods / Buying pieces of city land: Two faces of the same deep logic?”, Saskia Sassen, Urban Controversies, February 3, 2014.

۲۰۱۳
• “Visible Formalizations and Formally Invisible Facticities”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 20, Issue 1, 2013.
• “The Middle Classes”, Juncture, Volune 20, Issue 2, 2013.
• “Does the City Have Speech?”, Urban Challenges: Essay, 2013.
• “Before Method: Analytic Tactics to Decipher the Global An Argument and Its Responses, Part I”, The Pluralist, Volume 8, Number 3, Fall 2013.
• “Open Sourcing The Neighborhood”, Forbes, November 10, 2013.
• “Ephemeral Kingdoms, Eternal Cities”, The European, November 3, 2013.
• “The Incomplete City Strikes Back”, DAMN°۳۹ magazine, October 13, 2013.
• “Does a sensored city mean a censored city?”, BBC, August 18, 2013.
• “Migration is expulsion by another name in world of foreign land deals”, the guardian, May 29, 2013.
“Novel Spatial Formats For Urban Inclusion”, books & ideas.net, May 3, 2012.
• “The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn’t What It Used to Be”, Reviewed by Saskia Sassen, Americas Quarterly, Spring 2013.
• “Drones over there, total surveillance over here”, Aljazeera, February 19, 2013.
• “Land Grabs Today: Feeding the Disassembling of National Territory”, Globalizations, Volume 10, Issue 1, February 15, 2013.
• “When Territory Deborders Territoriality”, Territory, Politics, Governance, January, 2013.

۲۰۱۲
• “Expanding the Terrain for Global Capital, When Local Housing Becomes an Electronic Instrument”, Subprime Cities: The Political Economy of Mortgage Markets, First Edition, 2012.
• “Occupying is not the same as demonstrating…”, article by Saskia Sassen, 2012.
• “Urbanising technology”, The Electric City Newspaper, December, 2012.
• “A Focus on Cities Takes Us Beyond Existing Governance Frameworks”, Protection without Protectionism Stiglitz and Kaldor, November 29, 2012.
• “Cities instead of states”, The European, October 23, 2012.
• “A global backdrop”, Columbia Spectator, October 9, 2012.
• “A Human Rights Court Gives Torture the Green Light”, Jeanne Theoharis & Saskia Sassen, The Nation, September 26, 2012.
• “The Future of the City : Urban Capabilities: An Essay on Our Challenges and Differences”, Journal of International Affairs – Columbia SIPA, Vol. 65, No. 2, Page 85, Spring/Summer 2012.
• “Global Finance and Its Institutional Spaces”, Saskia Sassen, May 17, 2012.
• “Novel Spatial Formats For Urban Inclusion. Megaregions and Global Cities”, Books & Ideas, May 3, 2012.
• “Minimalistisches Facebook: Das Social-Networking-Portal innerhalb größerer Ökologien”, Deutschlandfunk, March 13, 2012
• “Faculty to Bloomberg: Tell Your Police Chief to Go”, with Jeanne Theoharis, The Wall Street Journal, March 8, 2012
• “Inequality? We Need a New Word”, The Wall Street Journal, February 10, 2012
• “Cities and the Biosphere”, Berkshire Publishing, 2012.
• “When the center no longer holds: Cities as frontier zones”, 2012.

۲۰۱۱
• Mori Foundation, Tokyo. Global Cities Power Index
• “The Global Street Comes to Wall Street”, Possible Futures, November 22, 2011
• “The Global Street: Making the Political”, Globalizations, Vol. 8, No. 5, pp. 565-571, November 18, 2011.
• “Strategic Geographies – Challenge of Their Visualization”, Black Sunrise, October 14, 2011
• “The Global Street”, The Huffington Post, October 3, 2011
• “Why Did Britain’s Riot Happen Now?”, Newsweek, August 15, 2011
• “Els vidres trencats de Cameron”, Ara.Cat, August 14, 2011
• “On Cameron’s Broken Windows”, The New York Times, August 10, 2011
• “Global Challenges and the City”, arena, September 2011
• “Open Source Urbanism”, Domus, June 29, 2011
• “Il mondo salvato dale metropoli del future”, la Repubblica, April 4, 2011
• “Delegating, not returning, to the biosphere: How to use multi-scalar and ecological properties of cities”, March 27, 2011
• “Black and White Photography as Theorizing: Seeing What the Eye Cannot See”, Sociological Forum, Vol. 26, No. 2, March 18, 2011
• “Mégarégions et villes globales”, idées.fr, March 2, 2011.
• “Die Macht des Digitalen: Ambivalenzen des Internet”, Bl tter f r deutsche und internationale Politik, February, 2011
• “Die Rolle der neuen Technologien”, Bl tter f r deutsche und internationale Politik, February, 2011

۲۰۱۰
• “When the City Itself Becomes a Technology of War”, Theory, Culture & Society, 2010
• “L’Emergence D’une Nouvelle Geographie Transnationale” Le Monde Hors Serie, 2010
• “The Global Inside the National: A Research Agenda for Sociology”, Sociopedia.isa, 2010
• “The City: Its Return as a Lens for Social Theory”, City, Culture and Society, 2010 1:3-10
• “A Savage Sorting of Winners and Losers: Contemporary Versions of Primitive Accumulation,” Globalizations, 7: 1, 23 – 50
• “De ciudadanos a meros sobrantes”, Clarín.com, June 16, 2010.
• “Cities are at the center of our environmental future,” S.A.P.I.EN.S, Vol 2, Issue 3, April 7, 2010.
• “Global inter-city networks and commodity chains: any intersections?”, Global Networks 10, 1 (2010) 150-63.

۲۰۰۹
• “Strategic Gendering as Capability: One Lens into the Complexity of Powerlessness”, Strategic Gendering as Capability, 2009.
• “The Other Workers in the Advanced Corporate Economy”, S&F Online, 2009.
• “Incompleteness and the Possibility of Making: Towards Denationalized Citizenship?”, Political Power and Social Theory, Volume 20, 229-258, 2009.
• “Cities Today: A New Frontier for Major Developments,” ANNALS, AAPSS, 626, November 2009.
• “Membership and Its Politics: When the outsider expands the formal rights of citizens”, Dossier, October 2009.
• “Bordering Capabilities Versus Borders: Implications for National Borders”, Michigan Journal of International Law June 29, 2009.
• “The new executive politics: a democratic challenge”, openDemocracy, June 26, 2009.
• “Looming Disaster and Endless Opportunity: Our World’s Megacities,” Megacities No. 2, 2009.
• [with Carlo Ratti] “Le megacittà iperconnesse”, May 3, 2009.
• “Sociologue Globale,” Le Monde, March 27 2009.

۲۰۰۸
• “Unsettling Master Categories: Notes on Studying the Global in C. W. Mills Footsteps”, Springer Science + Business Media, August 13, 2008.
• “Analytic Borderlands: Economy and Culture in the Global City”, A Companion to the City, Chapter 15, April 15, 2008.
• “Actores y espacios laborales de la globalización”, Papeles, 2008.
• “Mortgage Capital and its Particularities: A New Frontier for Global Finance.” Journal of International Affairs, vol. 62(1): 187-212.
• “Two Stops in Today’s New Global Geographies: Shaping Novel Labor Supplies and Employment Regimes,” American Behavioral Scientist, vol.52, no.3: 457-496.
• “Challenges Facing Global Cities in the 21st Century,” International Herald Tribune
• “Re-Assembling the Urban.” Urban Geography, vol. 29(2): 113-126.
• “Neither Global nor National: Novel Assemblages of Territory, Authority, and Rights,” Ethics & Global Politics, vol. 1(1-2).

۲۰۰۷
• “Response [to Benhabib]”, European Journal of Political Theory, vol.6(4): 431-444.

۲۰۰۶
• “Built Complexity and Public Engagements”, Making Public Buildings, 2006.
• “Europe s Migrations”, Third Text, Vol.20, Issue 6, November 2006.
• “Why Cities Matter,” in: Cities. Architecture and Society, exhibition catalogue of the 10. Architecture Biennale Venice, Marsilio, Venice 2006, p. 26-51.
• “Making Public Interventions in Today’s Massive Cities.” Static, London Consortium.

۲۰۰۵
• “The Repositioning of Citizenship and Alienage: Emergent Subjects and Spaces for Politics.” Globalizations, vol. 2(1): 79-94.
• “Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape.” Parallax, vol.11(1): 35-45.
• “When National Territory is Home to the Global: Old Borders to Novel Borderings.” New Political Economy, vol. 10(4).
• “Digging the penumbra of master categories.” British Journal of Sociology, vol. 56(3).
• “The Global City: Introducing a Concept.” Brown Journal of World Affairs, vol. 11(2): 27-43.
• “The Ecology of Global Economic Power: Changing Investment Practices to Promote Environmental Sustainability.” Journal of Foreign Affairs,Spring 2005, Vol. 58(2).
• [with Tim May, Beth Perry, Patrick Le Gales, and Mike Savage] “The Future of Urban Sociology.” Sociology: the Journal of the British Sociological Association, Vol.39(2).

۲۰۰۴
• “Local Actors in Global Politics.” Current Sociology, Vol. 52(4)
• “Going Beyond the National State in the USA: The Politics of Minoritized Groups in Global Cities.” Diogenes, vol.51(3).

۲۰۰۳
• “The new lords of Africa”, Peacework pg. 20, September 2003
• “The Participation of States and Citizens in Global Governance.” Symposium – Globalization and Governance: The Prospects for Democracy.Indiana Journal of Legal Studies, vol. 10, no. 5, iss.1
• “Globalization or Denationalization”. Review of International Political Economy 10(1) Feb.: 1-22
• “The State and Globalization”. Interventions: The International Journal of Postcolonial Studies, vol. 5(2): 241-248.
• “The Repositioning of Citizenship”, Project Muse, 2003.

۲۰۰۲
• “Towards a Sociology of Information Technology”. Current Sociology, vol. 50(3): 365-388.
• “Locating Cities on Global Circuits”. Environment & Urbanization, vol.14(1)
• “Governance Hotspots: Challenges We Must Confront in the Post-September 11 World”. Theory, Culture & Society, vol.19(4): 233-244.

۲۰۰۱
• “The City: Between Topographic Representation and Spatialized Power Projects.” Art Journal, vol. 60(2): 12-20.
• “Global Cities and Developmentalist States: How to Derail What Could Be an Interesting Debate: A Response to Hill and Kim.” Urban Studies, Vol.38(13): 2537-2540.
• “Impacts of Information Technologies on Urban Economies and Politics.” International Journal of Urban and Regional Research, vol.25(2).

۲۰۰۰
• “Digital Networks and the State: Some Governance Questions.” Theory, Culture & Society, vol.17(4): 19-33.
• “Women’s Burden: Counter-Geographies of Globalization and the Feminization of Survival.” Journal of International Affairs, vol.53(2), Spring 2000.
• “Territory and Territoriality in the Global Economy.” International Sociology, vol.15(2): 372-393.
• “Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape”. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol.570, July 2000.
• “Excavating Power: In Search of Frontier Zones and New Actors”. Theory, Culture & Society, vol. 17(1): 163-170.
• “New frontiers facing urban sociology at the Millennium”. British Journal of Sociology, vol. 51(1):143-159.
• “The State and Economic Globalization: Any Implications for International Law” Chicago Journal of International Law, Spring 2000, vol. 1(1).

Selected Book Chapters (2000 – present):
• “Urban Capabilities: An Essay on Our Challenges and Differences”, Journal of International Affairs, Vol. 65, No. 2, Spring/Summer 2012.
• “Borders, Walls, and Crumbling Sovereignty”, Political Theory, 2012.
• “Interactions of the Technical and the Social, Information, Communication & Society”, Information, Communication & Society, vol. 15(4): 455-478.
• “Interactions of the Technical and the Social, Digital formations of the powerful and the powerless”, Information, Communication & Society, pp. 1-24, 2012.
• “Expanding the Terrain for Global Capital, When Local Housing Becomes an Electronic Instrument”, Subprime Cities: The Political Economy of Mortgage Markets, First Edition, 2012.
• “The Specialised Differences of Cities Matter in Today’s Global Economy,” in Reforming the City: Responses to the Global Financial Crisis, Sam Whimster (ed.), Erf at London Metropolitan University: 2009.
• “Cities in Today’s Global Age: An exploration of the new economic role of cities and the networks they form in an increasingly global world” in Connecting Cities: Networks (A Research Publication of the 9th World Congress of Metropolis), Metropolis Congress: 2008.
• “Global Cities and Survival Circuits”, in Globalization: The Transformation of Social Worlds (2nd Ed.), eds. D. Stanley Eitzen and Maxine Baca Zinn. Florence, KY: Wadsworth Publishing. 2008 (1st ed. 2005).
• “Electronic networks, power and democracy” pp.339-361 in The Oxford Handbook of Information and Communications Technologies Robin Mansell, Chrisanthi Avgerou, Danny Quah and Roger Silverstone (eds.), Oxford University Press: 2007.
• “L’émergence d’une multiplication d’assemblages de territoire, d’autorités et de droits” in Les Sciences sociales en mutation Michel Wieviorka (ed.). Paris: Auxerre, Editions Sciences Humaines: 2007.
• “Urban Sociology in the 21st Century,” pp. 476-486 in 21st Century Sociology: A Reference Handbook, Clifton D. Bryant and Dennis L. Peck (eds.), Sage: 2006.
• “Cities in a World Economy.” In The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change, eds. J. Timmons Roberts and Amy Bellone Hite. Malden, MA: Blackwell. 2006.
• “Built Complexity and Public Engagements.” In David Adjaye: Making Public Buildings: Specificity, Customization, Imbrication, Peter Allison (ed.).London: Thames & Hudson. 2006.
• “Commentary”. In Dialogues on Migration Policy, eds. Marco Giugni and Florence Passy. Lanham, MD: Lexington Books. 2006.
• “Scale and Span in a Global Digital World.” In Architecture and Design in Europe and America, 1750-2000, eds. Abigail Harrison-Moore and Dorothy Rowe. Malden, MA: Blackwell. 2006.
• “Scale and Span in a Global Digital World.” In Architecture and Design in Europe and America, 1750-2000, eds. Abigail Harrison-Moore and Dorothy Rowe. Malden, MA: Blackwell. 2006.
• “A Global City”, in A Companion to the Anthropology of Politics, eds. David Nugent and Joan Vincent. Malden, MA: Blackwell. 2006.
• “The Embeddedness of Electronic Markets: The case of global capital markets”. In The Sociology of Financial Markets, eds. Karin Knorr Cetina and Alex Preda. New York: Oxford University Press. 2006.
• “Theoretical and Empirical Elements in the Study of Globalization.” In Inclusion and Exclusion in the Global Arena, ed. Max Kirsch. New York: Routledge. 2006.
• “The City: Its Return as a Lens for Social Theory”, pp. 457-470 in The Sage Handbook of Sociology Craig Calhoun, Chris Rojek and Bryan Turner (eds.), Sage: 2005.
• “The Global City: Strategic Site, New Frontier”, in Managing Urban Frontiers: Sustainability and Urban Growth in Developing Countries, eds. Marco Kainer, Martina Koll-Schretzenmayr, and Willy A. Schmind. Burlington, VT: Ashgate. 2005.
• “Reading the City in a Global Digital Age,” in Future City, eds. Stephen Read, Jürgen Rosemann and Job van Eldijk. London: Spon Press. 2005
• “Electronic Markets and Activist Networks: The Weight of Social Logics in Digital Formations.” 2004. Digital Formations: New Architectures for Global Order. Eds. Robert Lantham and Saskia Sassen. Princeton University Press.
• “The City: Localizations of the Global”, in Perspecta 36: “Juxtapositions”: The Yale School of Architecture Journal, eds. Macky McCleary and Jennifer Silbert. Cambridge, MA: MIT Press. February 2004.
• “Globalization After September 11” in The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism, eds. Marc Edelman and Angelique Haugerud. Malden, MA: Blackwell. 2004.
• “Beyond Sovereignty: de facto transnationalism in immigration policy”, in Worlds on the Move: Globalisation, Migration and Cultural Security, eds. Jonathan Friedman and Shalini Randeria. London: I.B. Tauris Publishers. 2004.
• “De-nationalized state agendas and privatized norm-making”, in Public Governance in the Age of Globalization, ed. Karl-Heinz Ladeur. Burlington, VT: Ashgate. 2004
• “The formation of intercity geographies of centrality”, in Shanghai: Architecture & Urbanism for Modern China, eds. Peter G. Rowe and Seng Kuan. Munich: Prestel. 2004.
• “Global Cities and Survival Circuits”, in Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy, eds. Barabara Ehrenreich and Russell Hochschild. New York: Holt Paperbacks. 2004.
• “A Global City”, in Global Chicago, ed. Charles Madigan. Champaign, IL: University of Illinois Press. 2004.
• “The locational and institutional embeddedness of electronic markets: the case of the global capital markets”, in Markets in Historical Context: Ideas and Politics in the Modern World, eds. Mark Bevir and Frank Trentmann. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2004.
• “Sited Materials with a Global Span”, in Society Online: The Internet in Context, eds. Philip N. Howard and Steve Jones. Thousand Oaks, CA: Sage. 2004.
• “Towards post-national and denationalized citizenship”, in Handbook of Citizenship Studies, eds. Engin F. Isin and Bryan S. Turner. New York: Sage. 2003.
• “Reading the City in a Global Digital Age: Between Topographic Representation and Spatialized Power Projects”, in Global Cities: Cinema, Architecture, and Urbanism in a Digital Age, eds. Linda Krause and Patrice Petro. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 2003.
• “Strategic Instantiations of Gendering in the Global Economy”, in Gender and U.S. Immigration: Contemporary Trends, ed. Pierrette Hondagneu-Sotelo. Berkeley, CA: University of California Press. 2003.
• “Global Cities and Diasporic Networks: Microsites in Global Civil Society”. Global Civil Society 2002. Edited by Helmut Anheier et. al. Oxford University Press.
• “Deconstructing Labor Demand in Today’s Advanced Economies: Implications for Low-Wage Employment”, in Laboring Below the Line: Ethnography of Poverty, Low-Wage Work, and Survival in the Global Economy, ed. Frank Munger. New York: Russell Sage Foundation. 2002.
• “Counter-geographies of globalization: Feminisation of survival”, in Feminist Post-Development Thought: Rethinking Modernity, Post-Colonialism and Representation, ed. Kriemild Saunders. London: Zed Books. 2002.
• “Globalization and the formation of claims”, in Globalization at the Margins, eds. Richard Grant and John R. Short. New York: Palgrave Macmillan. 2002.
• “Governance Hotspots: Challenges we must confront in the post-September 11 world”, in Understanding September 11, ed. Craig Calhoun. New York: New Press. 2002.
• “Mediating Practices: Women with/in Cyberspace”, in Living with Cyberspace: Technology and Society in the 21st Century, eds. John Armitage and Joanne Roberts. New York: Continuum. 2002.
• “A New Cross-Border Field for Public and Private Actors”, in Political Space: Frontiers of Change and Governance in a Globalizing World. Albany, NY: State University of New York Press. 2002.
• “Cities in the Global Economy”, in Handbook of Urban Studies, ed. Ronan Paddison. New York: Sage. 2001.
• “The Demise of Pax Americana and the emergence of informalization as a systematic trend”, in Informalization: Process and Structure, eds. Faruk Tabak and Michaeline A. Crichlow. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2000.