انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کارگاه نشانه ـ معناشناسی ادبی در شهر کتاب

ادبیات به دلیل تنوع موضوع، دامنه‌ی نامحدود شناخت و کاربرد وسیع و پیچیده‌ی نشانه‌ها کاوشی پیوسته در درون زبان است. این کاوش که می‌تواند مسیر زبان را تغییر دهد و مسیر جدیدی در درون زبان خلق کند، فرآیند نشانه ـ معناسازی نامیده می‌شود که عملیات گفتمانی و به دنبال آن فعالیت گفته‌پردازی مسبب آن است. به دلیل همین عملیات است که زبان هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی فرصت‌های جدیدی را درون خود خلق می‌کند که هر یک از آن‌ها منشاء تولید گفتمان‌هایی متفاوت و بدیع‌اند.

کارگاه نشانه ‌ـ معناشناسی ادبی با تدریس دکتر حمیدرضا شعیری (دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه نشانه شناسی انسان شناسی و فرهنگ) در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود. برخی موضوعات مورد بحث در این دوره‌ی آموزشی عبارت‌اند از: چگونگی تولید نشانه؛ چگونگی شکل‌گیری روابط نشانه‌ ـ معنایی در متون ادبی؛ حضور و غیاب نشانه‌های ادبی؛ فرایند نشانه‌ ـ معناسازی در ادبیات؛ فرایند نشانه ـ معناسازی ادبی از دیدگاه ساختاری، پساساختاری و پدیداری؛ تعریف گفتمان ادبی و ارائه‌ی شاخصه‌های آن؛ تفاوت بین زبان، متن، گفتمان، گفته، گفتمانه و گفته‌پردازی؛ بعد شناختی، عاطفی، حسی ـ ادراکی و زیبایی‌شناختی گفتمان؛ بررسی انواع نظام‌های گفتمانی در متون ادبی؛ افعال موثر و نقش آن‌ها در معناسازی؛ فرایند تنشی گفتمان و رابطه‌ی آن با ارزش‌سازی ادبی و …

این دوره‌ی آموزشی در پنج جلسه، روزهای یک‌شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود. آغاز آن اول آبان ماه ۱۳۹۰ است و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام فقط تا ۲۰ مهر فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.