انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کارگاه آموزشی برای عکس های قاجار

فرهنگستان هنر در راستای برگزاری گردهمایی مکتب اول تهران،پیش همایشی را به پیشنهاد گروه علمی عکاسی قاجار با عنوان کارگاه آموزشی “شناسایی، مرمت، روشهای نگهداری و طبقه-بندی عکسهای قدیمی قاجار” با حضور کارشناسی خبره از کشور هلند آقای “هرمان مس” برگزار می کند.
این کارگاه به منظور بالا بردن سطح دانش و آگاهی کارشناسان عکس و مرمت مراکز و بایگانی های عکس های قدیمی در ایران، پژوهشگران، مجموعه داران شخصی و همچنین عموم دانشجویان و دیگر علاقمندان برگزار خواهد شد.بدین وسیله از جنابعالی دعوت میشود در این کارگاه شرکت فرمایید. محمدرضا طهماسب پور مدیر گروه علمی عکاسی قاجار این برنامه است.

برای دیدن برنامه در زیر کلیک کنید:

۵۶۵۷