انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

چهره شاهدان: محمود هنگوال

محمود هنگوال به نقش داماد در فیلم خواستگاری ( ابراهیم گلستان ۱۳۴۰)

محمود هنگوال از دانش آموختگان سازمان فیلم گلستان بود که برای نخستین بار نام اش در عنوان بندی “چشم انداز” های ابراهیم گلستان و “طرح چم” متعلق به استودیو ایران فیلم (۱۳۴۱) مشاهده می شود . ابراهیم گلستان در گفتگو با پرویز جاهد گفته است :

من چهل نفری را به کار گرفته بودم تا تمرین شان دهم برای کارهایی که ترتیب تهیه شان را از پیش داده بودم . در آخر من ماندم با هفت نفر . اینها افرادی بودند با هوش وبسیار سختکوش .

یکی از این هفت تن باهوش محمود هنگوال بود . او صدابردار موج ومرجان وخارا ( ۱۳۳۶- ۱۳۴۰) تپه های مارلیک (۱۳۴۲) ، خشت و آئینه (گلستان) و خواستگاری با شرکت فروغ فرخزاد( صدابرداری ی مشترک با صمد پور کمالی ) و یک آتش ، خرمن وبذر وگنجینه های گوهر ( مشترک با هراند میناسیان ) وخراب آباد (مشترک باصمد پورکمالی و هراند میناسیان] بود. در فیلم خواستگاری ( اثر ابراهیم گلستان – ۱۳۴۰) هنگوال نقش داماد را داشت و در قطعه فیلمی که من دیدم فروغ فرخزاد خواهر داماد است که زیر کرسی نشسته و عروس با سینی چای وارد می شود. داماد( هنگوال) نگاهی به او می اندازد. دختر می خواهد برود . فروغ از او می خواهد که در اتاق بماند و حاج آقا پدر عروس ( مرحوم پرویز داریوش) که بالای کرسی نشسته، اجازه ماندن دخترش را می دهد.

محمود هنگوال در نخستین سال های تأسیس تلویزیون ملی به آن سازمان پیوست ودر سال ۱۳۴۶ با دکترهوشنگ کاووسی در فیلم آتش وسنگ و سال ۱۳۴۸ با ناصر تقوایی در ضبط صدای فیلم بادجن همکاری کرد . من تازه به تولید آمده بودم . به یاد می آورم عباس گنجوی ، روزهای مدید در اتاق مونتاژ سرگرم سینک صدای باد جن بود . در آن روزها ، هنوز دوربین و ضبط صوت ها سینک نمی رفتند و در بهترین شرایط فاصله ای بین صدا و تصویر بوجود می آمد که مونتور ها می بایست آن را راس و ریس می کردند . محمود هنگوال در همان حالی که به استخدام در واحد صدا در آمده بود ، همکاری اش را با ابراهیم گلستان تا فیلم اسرار گنج دره جنی ( ۱۳۵۳) ادامه داد .
آخرین فیلمی که به عنوان صدابردار کار کرد دره خارا بود که اتوموبیلش روی برف در گودالی لغزید (۱۳۶۹)
محمود اصالتأ مشهدی بود ولی در هنگام تهیه فیلم یاضامن آهو ساخته پرویز کیمیاوی خانواده اش در تهران بودند . بنابراین درهتل اقامت داشت و من عکسی از او در هتل گرفته ام که روی تخت دراز کشیده وسرگرم خواندن روزنامه است . هنگوال در دهه پنجاه در خراسان دو تار نوازی ی استاد مرحوم نظر محمد سلیمانی را ( در تربت جام ) ضبط کرد و در قوچان شاهد ضبط صدای دوتار نواز شهیر قوچانی استاد حسین یگانه هم بودم.
او همواره به عنوان یکی از مبتکر ترین صدابرداران ایران شناخته شده است . کوشش های محمود هنگوال در صدابرداری داخل حرم و پای ضریح حضرت امام رضا (ع) فراموش نشدنی است.
یاد این دوست بسیار مهربان گرامی باد