انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه پنجم: بحران اجتماعی کنونی و چشم اندازهای آن

✍ هم‌اکنون بسیاری از جوامع، من‌جمله جامعۀ ایران، با بحران‌های اجتماعی گوناگونی دست به گریبان هستند؛ پاندمی کرونا و مسئلۀ واکسیناسیون، تورم و فقر، مسائل محیط زیستی و تأثیر آن بر معیشت، خشونت‌های اجتماعی در فضای عمومی و… از جمله چالش‌هایی هستند که بازتاب آن‌ها در رسانه‌ها می‌بینیم و راه به سوی شرایط آنومیک برده‌اند و نگرانی‌های عمومی را از وضعیت آیندۀ جامعه افزایش داده‌اند. بنابراین در این جلسه تصمیم داریم به پرسش‌ها و دغدغه‌هایی که دربارۀ وضعیت کنونی بحران‌های اجتماعی در فضای عمومی جامعه وجود دارد، پاسخ دهیم. پرسش‌های خود را برای ما ارسال کنید.

روز ۳۱ تیر ماه ساعت ۳ تا ۴ بعدازظهر به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ با ناصر فکوهی

این برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com

آدرس کانال اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ
@Anthropology_ir