انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ چهل و نهم: جریان‌های فکری معماری امروز ایران

جلسه چهل و نهم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ درباره « جریان‌های فکری معماری امروز ایران» برگزار خواهد شد. در این جلسه آقای مرتضی خیاط پور نجیب (معمار، پژوهشگر دکتری مهندسی شهرسازی، مدیر مسئول و سردبیر مجله فرهنگی-هنری کوچه) به پرسش‌های مخاطبان پاسخ خواهد داد.
دربارۀ جلسه:
معماری گذشتۀ ایرانی را می‌توان یک سیر تاریخی ممتد دانست – از ابتدای پیدایش تا اواخر عصر صفویه و یا اوایل قاجار- که با تکیه بر زیبایی‌شناسی و با ساختاری هندسی به دستاوردهای شایانی دست می‌یابد؛ این معماری در برخی از ادوار پرفروغ ظاهر شد و در زمان‌های دیگر نتایج پیشین را ادامه داد. با گذر از آن سال‌های پرفروغ گذشته و رسیدن به روزهای تیرۀ امروز، برای همه مشخص است که صرف زیبایی‌شناسی راه‌حلی برای بیرون رفتن از چالش‌های کنونی در معماری ایرانی نیست. با توجه به این واقعیت که معماری نمی‌تواند در یک بنا برای همۀ چالش‌ها پاسخی ارائه کند، این سوال مطرح می‌شود که با این میزان چالش و مسائل بحرانی، دغدغۀ اصلی جریان فکری معماران دیسیپلین‌گرای ایرانی چیست؟ اقلیم، شکل، تاریخ، فضا، فرهنگ، اجتماع و معنا، کدام‌یک بیشتر مورد توجه جریان فکری اثرگذار معماران امروز ایران هستند؟ سرنوشت معماری ایرانی و سرنوشت معمار ایرانی در میان این شهرهای زشت و غیر‌قابل تحمل، و با وجود شهروندانی که حساسیتشان نسبت به زشتی و زیبایی بسیار پایین است، چه خواهد بود؟ با توجه به این سوالات، ضروری است که تصویری روشن دربارۀ حیطۀ نظر در معماری معاصر ایران ارائه شود.
زمان: ۶ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ

❓این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com
آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام
Anthropology_ira