انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ چهل و ششم: دشواری‌های راه ایرانی و بازگشت به خود جامعه

??پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ چهل و ششم: دشواری‌های راه ایرانی و بازگشت به خود جامعه

 

✍️ جلسه چهل و ششم مؤسسۀ انسان شناسی و فرهنگ دربارۀ « دشواری‌های راه ایرانی و بازگشت به خود جامعه » با حضور دکتر مقصود فراستخواه (عضو شورای‌عالی انسان‌شناسی و فرهنگ) برگزار خواهد شد. محورهای این جلسه پرسش‌های زیر هستند:

۱.آیا در شرایط دشواری هستیم؟

۲.ایران چه می شود؟

۳.آیا ادامه دارد؟

۴.چه باید کرد ؟ منطق درونی فرهنگ وجامعه ایرانی / انسان شناسی ایرانی  چیست؟

 

در این جلسه  مقصود فراستخواه به پرسش‌های مخاطبان پاسخ خواهد داد.

زمان: ۲ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحۀ  رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ

 

❓این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com

این جلسه در اسکای روم به آدرس زیر برگزار خواهد شد

https://www.skyroom.online/ch/anthropologyandculture/-46-