انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ سی‌ و پنجم: چشم‌اندازهای انسان‌شناسی و فرهنگ در سال ۱۴۰۱

در آخرین جلسۀ زندۀ مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ در سال ۱۴۰۰، دربارۀ چشم‌اندازهای این موسسه در سال ۱۴۰۱ صحبت خواهیم کرد.

در این نشست دکتر ناصر فکوهی (مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ) حضور خواهند داشت و به پرسش‌های شما درباره‌ی موسسه و فعالیت‌ها و چشم‌اندازهای آن پاسخ خواهند داد.

 

زمان: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ

این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

zohreh.dodangeh@gmail.com

آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام: Anthropology_iran