انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ سی و ششم: رویکردها و چالش‌های مطالعات قومی در ایران

جلسۀ سی و ششم مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ (نخستین جلسه در سال ۱۴۰۱)، با موضوع « رویکردها و چالش‌های مطالعات قومی در ایران (به بهانه انتشار مجموعه پژوهش‌های ایران فرهنگی ویژه بلوچستان)» برگزار خواهد شد. در این نشست آقای محسن شهرنازدار (انسان‌شناس، پژوهشگر مطالعات قومی و دبیر علمی این پروژه) حضور خواهد داشت و به پرسش‌های مخاطبان پاسخ خواهد داد.

دربارۀ موضوع جلسه: مباحث پیرامون مطالعات قومی در ایران در اکثر قریب به اتفاق موارد، در حول مباحث جامعه‌شناسی مطرح شده و به موضوعاتی نظیر هویت قومی، قوم‌گرایی، چند قومیتی و انسجام ملی، مدیریت تنوع قومی، قومیت و مدیریت مناطق جوامع متکثر و … پرداخته است. در نتیجه سهم انسان شناسی در مطالعات قومی در ایران، در مقایسه با جامعه شناسی نسبت کمتری یافته است. این مسئله منحصر به ایران نیست و در سایر کشورهایی که از تنوع قومی برخوردار هستند نیز، به دلیل نقش قوم‌گرایی در ایجاد بی‎ثباتی سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای، جامعه‌شناسی حضور پررنگ‌تری در موضوع مطالعات قومی داشته است.
در سی و ششمین جلسه پنج‌شنبه های انسان شناسی و فرهنگ، به بهانۀ انتشار کامل مجموعه بیست و دو جلدی پژوهش های ایران فرهنگی ویژه بلوچستان که زیرنظر محسن شهرنازدار انسان‌شناس و دبیر علمی این پروژه منتشر شده است، با او دربارۀ ضرورت توجه به گرایش‌های انسان‌شناسی قومی و رویکردهای پژوهش میدانی و کتابخانه‌ای در حوزۀ مطالعات اقوام ایرانی به گفت‌وگو خواهیم نشست.

زمان: ۱۸ فروردین ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ
این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

 

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com
آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام
Anthropology_iran