انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ویژه نامه توسعه و عدالت آموزشی

ویژه‌نامه مشترک دبیرخانه «توسعه و عدالت آموزشی» و روزنامه دنیای اقتصاد که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت همراه با این روزنامه توزیع شد به صورت فایل پی دی اف را می توانید دانلود کنید.

این فایل بنا بر همکاری رسمی و مشترک میان انسان شناسی و فرهنگ و این دبیرخانه در اختیار قرار گرفته است.

۳۱۵۱۴-۷

۳۱۵۱۴-۷_۰