انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

واژگان و اصطلاحات بیگانه در زبان فرانسه (۷)

در ادامه مجموعه واژگان و اصلاحات بیگانه در زبان فرانسه در این بخش نیز با اصطلاحات رومی رایج در ادبیات فرانسه آشنا می شویم.

۱. (لاتین) Acta est fibula

(قطعه نمایش-یا نمایش مضحک- اجرا شد) la pièce -ou la farce- est jouée

عبارتی که به امپراتور آگوستوس در حال مرگ نسبت داده شده است.

۲. (لاتین) Bonum vinum laetificat cor hominis

(شراب خوب انسان را شاد می کند.) le bon vin réjouit le cœur de l’homme

ضرب المثلی براساس بخشی از کتاب مقدس

۳. (لاتین) Ex aequo
(برابر) à égalité

۴. (لاتین) In medias res
(اصل مطلب) au milieu des choses, en plein sujet.

۵. (لاتین) Numero Deus impari gaudet
(خدایان اعداد فرد را می پسندند) Dieu se réjouit du nombre impair
استنادی به ویرژیل(قرن اول میلادی)که به باوری باستانی اشاره می کند که اعداد فرد(یک، سه،هفت، نه…) دارای خصوصیت اسرارآمیز و مقدس هستند.

۶. (لاتین) Perinde ac cadaver
(مانند یک جسد) comme un cadavre
سفارش و توصیه لویولا (موسس فرقه انجمن عیسی) به یسوعیون که از مافوق های خود پیروی کنند.

۷. (لاتین) Qui nescit dissimulare, nescit regnare
( آن کس که در پرده نگهداشتن نمی داند، حکومت کردن نیز نمی داند) celui qui ne sait pas dessimuler, ne sait pas régner
عبارتی از لویی یازدهم.

۸. (لاتین) Sinite Parvulos venire ad me
(کودکان کوچک را رها کنید تا به سوی من بیایند) laissez les petits enfants venir à moi
عبارتی از مسیح خطاب به پیروانش.

۹. (لاتین) Una salus victis nullam sperare salute
(تنها راه نجات برای بازندگان آن است که امیدی به نجات نداشته باشند) le seul salut pour les vaincus, c’est de n’en espérer aucun

۱۰. (لاتین) Vis comica
(نیروی کمدی، قدرت برانگیختن خنده) la force comique, pouvoire d’exciter le rire
عبارت کنایه آمیز سزار درباره ترانس، شاعر معروف قرن ۲م.