انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

هنر و فرهنگ در کلان شهر: تدابیری برای پایداری

هنر و فرهنگ در کلان شهر: تدابیری برای پایداری، نوشته ی کوین مک کارتی، الیزابت هنگان، جنیفر نواک
کتاب حاضر به بررسی وسعت و ساختار بخش های مختلف و نظام های حمایتی هنری در نواحی کلان شهری اصلی ایالات متحده ی آمریکا پرداخته و مکانیزم هایی را برای پایداری مشخص می کند، هدف از این مطالعه مطرح کردن خط مشی های سیاسی برای شهر فیلادلفیا است.

این بررسی با اهداء امتیاز از سوی بنیاد ویلیام پن ( (William Pennو اتحادیه ی فرهنگی فیلادلفیای بزرگ مورد حمایت قرار گرفت. حامیان پژوهش علاوه بر فیلادلفیا این شهرها را برای مطالعه در نظر گرفتند: بالتیمور، بوستن، شارلوت، شیکاگو، کلولند (Cleveland)، دنور، مینپولیس (Minneapolis)، فونیکس، دیترویت و پیتسبورگ (Pittsburgh).

این پژوهش نه تنها مورد توجه اهالی فیلادلفیا است بلکه می تواند از جانب سیاستمدارن و رهبران حوزه ی هنری در این ناحیه و دیگر پهنه های کلان شهری اصلی مد نظر قرار گیرد. خوانندگانی که علاقه مند به ارزیابی ریشه های مسائل جاری هستند که بخش های هنری کلان شهر با آن مواجه است، بایستی تمرکز خود را بر فصل دوم بگذارند. افرادی که بویژه تمایل به بررسی شیوه های تحقیقی دارند که با توجه به قابلیت اجرا در دیگر مناطق در کتاب توسعه یافته است، می توانند به فصل های سه و چهار نظر بیندازند. خوانندگانی که تنها علاقه مند به بررسی مسائل فیلادلفیا هستند می توانند به فصل پنج مراجعه کنند. این پژوهش در سایه ی حمایت بخش آموزشی RAND متعلق به شرکتی با همین نام به انجام رسیده است.

بررسی حاضر در شرایطی انجام گرفته که هنر غیر انتفاعی پس از سه و نیم دهه رشد بی سابقه با موقعیتی مواجه شده که تهدیدی برای حرکت پیشرونده است. این وضعیت چالش های عدیده ای را بر سر راه پایداری بخش های هنری محلی قرار می دهد. منابع آگاه نسبت به این تحولات یعنی بنیاد ویلیام پن و اتحادیه ی فرهنگی فیلادلفیای بزرگ از شرکت RAND تقاضا کردند تا وضعیت بخش هنری فیلادلفیا را مورد ارزیابی قرار داده و اقداماتی را جهت تضمین پایداری این قسمت انجام دهد.

مطالعه ی حاضر از سه هدف برخوردار است: (۱) شناسایی منابع و ویژگی های این محیط جدید، (۲) توصیف شیوه هایی که انجمن های هنری محلی برای پاسخگویی به چالش های جدید از آنها بهره می برند و (۳) تحلیل بخش هنرهای فیلادلفیا و پیشنهاد راه حل های بالقوه جهت برطرف ساختن مشکلات پایداری. این پژوهش مبتنی بر منابع کمی که به ارائه ی انواع داده ها و گزارش می پردازد و منابع کیفی همچون مصاحبه و گروههای متمرکز است. طی ارائه ی این تحلیل ها همچنین دو رویکرد جدید نسبت به ارزیابی بخش های هنری محلی معرفی می شود. رویکرد اول که جنبه ی محیطی دارد بر روابط بین سه مؤلفه ی محیط سازمانی انجمن های محلی شامل زیرساختهای هنری، نظامهای حمایتی که به آن وابسته هستند؛ و محیط های اجتماعی-جمعیتی، اقتصادی و سیاسی که در آن عمل می کنند، تمرکز دارد. رویکرد دوم چارچوبی است که برای توصیف و ارزیابی مکانیزمهای سازمانی و استراتژی های عملکردی شکل گرفته که توسط انجمن های محلی جهت تقویت بخش های هنری به کار گرفته می شوند.

بخش هنرها که از نیمه ی دهه ی ۶۰ آغاز شده و تا دهه ی ۹۰ ادامه یافت، دوره ای از یک گسترش قابل ملاحظه را پشت سر گذاشت. دو عامل نقش حیاتی را در این توسعه ایفا می کنند: به کار بستن یک استراتژی تأمین بودجه متعارف و بسط منابع مالی جدید – دولتی، نهادی، شرکتی و فردی – که امکان اجرای استراتژی را فراهم می آورد.

اگرچه با نزدیک شدن به نیمه ی سالهای ۱۹۹۰ قابلیت اجرای این دیدگاه به گونه ای فزاینده منوط به روشن ساختن تغییراتی است که در عملکردهای مالی صورت می گیرد. این شرایط چالش های عمده ای را پیش روی بخش های هنری قرار داد: سازمانهای هنری با رقابتی تازه برای تأمین بودجه و یک محیط عملکردی جدید مواجه شدند. به علاوه این نهادها با محیط سیاسی روبرو شدند که نیازمند راهبردهای مالی جدید و بحثهای نوین حمایتی بود.

از جمله پیشنهاداتی که در کتاب مطرح شده موارد ذیل را شامل می شوند:

۱.چارچوب تحلیلی که در فصل چهار تبیین شده بایستی جهت شناسایی نقایص و فرصت های ساختارهای سازمانی و عملکردهای حمایتی به کار رود. مطالعه ی حاضر تنها معبر ابتدایی برای یک چنین ارزیابی ایجاد می کند و جهت بررسی ساختارهای حمایتی منطقه ای نیازمند بازنگری کاملتری هستیم.

۲.فیلادلفیا باید چشم اندازی روشن نسبت به مکانی که در آینده بخش هنرهای در آن هدایت می شود، داشته باشد و نقاط عطف فرآیند دستیابی به این چشم انداز را مشخص کند. این چشم انداز بایستی بر مبنای همفکری با تمامی ارکان جامعه ی هنری و نه فقط نهادهای اصلی، باشد.

۳. شهر بایستی نهاد فرهنگی جدیدی جهت اشتغال در امور فرهنگی تأسیس کند که به عنوان کانون اصلی برای فعالیتهای هنری عمل کرده و مجموعه ای وسیعتر از کارکردهای نهاد قبلی را دارا باشد – توریسم، فیلم و ادغام فعالیتهای هنری با فعالیتهای توسعه ی اقتصادی گسترده تر جامعه.

۴.فشارهای مالی که بر بخش های هنری وارد شده می تواند از نقطه نظر بخش به مثابه یک کل و نه به عنوان یک پایگاه منحصرا سازمانی، مد نظر قرار گیرد. رویکرد سنتی نسبت به رشد سرمایه ی شخصی بوسیله ی نهادهای هنری، هزینه ی مذاکرات را هم برای نهادها و هم سرمایه گذاران افزایش داده است. به رویکردهای مشارکتی بیشتری نیاز است.

۵. با وجود اینکه ممکن است پرسش ها در مورد پایداری کوتاه مدت بسیار ضروری باشد ولی نهاهای هنری و بخش هنرها به مثابه یک کل بایستی از تقاضای ساختمان واحد برای هنر آگاه بوده و در جهت نیل به این هدف گام بردارند.

۶. به نظر نمی رسد که بخش هنرها بتواند مشکلات مرتبط با پایداری را بدون حمایت فعال بخشهای تجاری و دولتی حل کند. در نتیجه ضروری است مسئولین امور شهری و اجتماعی ناحیه را متقاعد سازیم که هنر به مثابه یک کل و نه فقط نهادهای هنری اصلی، می تواند پاسخگوی دغدغه های وسیع تر و اهداف توسعه ی اقتصادی شهر فیلادلفیا باشد.

 

فهرست مطالب:

فصل یک

مقدمه

مضامین

مطالعه

اهداف رساله

رویکرد پژوهشی

زیرساخت سازمانی بخش هنرهای محلی

ساختار حمایتی محلی

مضامین جمعیتی-اجتماعی و اقتصادی وسیعتر

سازمان پژوهش

 

فصل دو

ریشه ی چالش هایی که هنرهای غیرانتفاعی با آنها مواجهند

الگوهای تاریخی

دهه ی ۶۰

از دهه ی ۹۰ تا حال حاضر

مسائل کوتاه مدت و بلند مدت

 

فصل سه

بوم شناسی بخش هنرها

مقدمه

سازمان های هنری غیر انتفاعی

سازمان های ارائه کننده ی هنر

حمایت مالی

بافت اجتماع

جمعیت شناسی اجتماعی

عوامل تاریخی و نهادی

مباحثه

 

فصل چهار

پاسخهای انجمن

مقدمه

تنظیمات سازمانی

ساختار

تقسیم بندی کاری بین نمایندگی ها

کارکردهای سازمانی

تأمین بودجه

کمک فنآورانه

ارائه ی هنر

بهبود و دفاع

توسعه ی اقتصادی

بهره گیری از چارچوب به عنوان یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک

مقایسه ی اجتماعات بوسیله ی سطوح خدماتی

طبقه بندی از طریق تراز دولتی

طبقه بندی بوسیله ی عملکرد کمک فنآورانه

طبقه بندی از طریق ارائه ی هنر و کارکردهای هنری عمومی

طبقه بندی بواسطه ی بهبود و عملکردهای دفاعی

طبقه بندی از طریق عملکرد توسعه ی اقتصادی

سیستم های حمایتی و بوم شناسی هنرهای محلی

 

فصل پنج

فیلادلفیا

مقدمه

بوم شناسی هنرهای فیلادلفیا

زیرساخت هنری

نقاط ضعف و قوت زیرساخت هنری

ساختار حمایتی

نقاط ضعف و قوت ساختار حمایتی

محیط منطقه ای

نقاط ضعف و قوت بافت منطقه ای

تهدیدها، فرصت ها و استراتژی هایی برای روبرو شدن با آنها

تهدیدها

فرصت ها

پیشنهادات

دوره ی طولانی تر

 

ضمائم

فهرست مصاحبه های شهری

کتاب شناسی

ارقام

جداول

 

F. McCarthy, Kevin; Heneghan Ondaatje, Elizabeth; L. Novak, Jennifer. (2007) Arts and Cultures in the Metropolis: Strategies for Sustainability, RAND Corporation.

 

Email:malihedargahi@yahoo.com

 

پرونده اینترنتی کلان شهرهای ایران:

تهران

http://anthropology.ir/node/15028

مشهد

http://anthropology.ir/node/15352

اصفهان

http://anthropology.ir/node/15622

شیراز

http://anthropology.ir/node/15955