انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نگارخانه(۳): آب در لایه های آبستره / پاریس، “رودخانه مارن” / تابستان ١٣٩۴

سومین بخش از عکس های ناصر فکوهی. این عمس ها در تابستان ۱۳۹۴، از سطح رودخانه مارن در پاریس گرفته شده اند. نزدیگی به سوژه طبیعت شهری، برای رسیده به یک جستجوی انتزاعی برای شکل.

برای مشاهده این آلبوم به آدرس تلگرام

https://telegram.me/nasserfakouhi

یا آدرس آپارات