انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نکاتی درباره فعالیت در گروه‌های علمی انسان‌شناسی و فرهنگ

دوستان عزیز با تشکر از مشارکت شما همان طور که در نامه به مدیران گروه‌های مطالعاتی اعلام شده لطفا به نکات زیر توجه نمایید.

۱- گروه های مطالعات در سطحی بالاتر از عضویت وابسته و عضویت پیوسته در موسسه انسانشناسی و فرهنگ قرار دارند، و راهی هستند برای ارتقای علمی هر چه بیشتر شما. شرط عضویت در گروه مطالعاتی قبل از هرچیز عضویت پیوسته و همکاری با موسسه است. برای هر دو نوع عضویت مزبور نیاز به آن است که به صورت سالانه عضو انسان شناسی و فرهنگ باشید. عضویت شرایطی جز اعلام تمایل با نامه و پرداخت سالانه برای یک سال شمسی به مبلغ ۲۵ هزار تومان ندارد. البته هر زمان که در طول سال عضو شوید پایان عضویت پایان سال شمسی است. عضویت شما به صورت اینترنتی و از طریق مدیریت روابط عمومی و مدیر آن آقای یوسف سرافراز انجام می گیرد به آدرس ایمیل

yusef_sarafraz[a]yahoo.com

پس از عضویت و دریافت شماره عضویت، می توانید به یکی از اشکال زیر با ما همکاری کنید:

۱- عضو وابسته، بدون هیچ تعهدی نه از جانب شما نسبت به ما و نه ما نسبت به شما، اما با امکان انتشار مطالبتان در حوزه ای که مشخص کرده اید و پس از تصویب و تایید مطلب در وبگاه موسسه و سایر شبکه‌هایش. اما نه این انتشار تعهد دارد و نه زمان بندی آن.

۲- عضویت پیوسته- در این حالت شما موضوعی را با همفکری ما مشخص می کنید و در آن به صورت منظم (هفتگی) در شبکه های و انتشارات ما (اعم از وبگاه ها، کانال ها و انتشارات) زیر نظر موسسه فعالیت می کنید. کارتان نیز بررسی و مشکلاتتان با شما در میان گذاشته می شود تا پیشرفت علمی کنید.

۳- اگر عضو پیوسته ای به مدتی حداقل دو سه ماهه یا بیشتر به صورت منظم در حوزه ای فعالیت کرد و سطح نسبتا خوبی از خود چه در نظم کار ، چه در فعالیت گروهی و چه در سطح مطالبش نشان داد، می تواند به عضویت یک گرو مطالعاتی در بیاید و در آنجا با همکاری اعضای دیگر باز هم فعالیتش را افزایش دهد مثلا طرح یک کتاب یا یک کار پژوهشی را ارائه دهد که از طریق مدیر گروه هدایت شده و به موسسه گزارش می شود تا کمک لازم انجام بگیرد.

۴- تصمیم برای پذیرش عضویت در گروه مطالعاتی و ادامه همکاری با آن، یا لغو عضویت بر عهده مدیر گروه است که آن را بر اساس میزان فعالیت فرد انجام می دهد. اما در صورتی که عضو مربوطه به تصمیم مدیر، اعتراض داشته باشد ، اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات به شورای مرکزی (از طریق مدیریت وبگاه خانم سیارپور) ارسال می کند تا درباره موضوع تصمیم نهایی گرفته شود. fsayyarpour[a]gmail.com

۵- مشکلات، پرسش‌ها و پیشنهادات خود را از طریق مدیر گروه می توانید به اطلاع شورای مرکزی برسانید و پاسخ از طریق مدیر گروه و در کانال مربوط به شما داده خواهد شد.

با تشکر
مدیریت انسان‌شناسی و فرهنگ