انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نمایش فیلم کودک و استثمار

نهمین جلسه‌ی تأملی بر سینما و اندیشه‌ی محمدرضا اصلانی، به نمایش فیلم بلند‌ مستند «کودک و استثمار» در سه بخش اختصاص دارد؛ این فیلم‌ که در سال‌های ۵۸ تا ۶۱ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده، فیلمی است در باره‌ی کار، محیط زندگی و محیط فرهنگی کودکان حاشیه‌نشین تهران در دهه‌ی پنجاه و اوایل شصت. این فیلم با اینکه ظاهراً توقیف نشد، به ملاحظاتی، هیچگاه نمایش رسمی نیافت، و با اینکه این فیلم برای ایجاد قانون کار و حمایت از کودکان کار ساخته شده بود، اما به دلیل عدم نمایش و عدم توجه به بحران موقعیتی کودکان، هنوز هم قانونی برای حمایت از کودکان کار وضع نشده است. این فیلم می‌تواند همچنان وضعیت کودکان را در حاشیه‌های بحران‌خیز شهر، که دهه به دهه بحرانی‌تر شده، نشان دهد.

(۱۶میلمتری-رنگی،۹۰دقیقه) ،فیلمنامه و گفتار: محمدرضا اصلانی؛ کارگردانی: محمدرضا اصلانی؛ فیلمبردار: فیروز ملک‌زاده؛ تدوین: ابراهیم مختاری؛ گوینده: احمد رسول‌زاده؛ تهیه کننده: محمدرضا اصلانی.

با حضور و سخن دکتر ناصر فکوهی، انسان‌شناس، و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

روزشنبه۲۶ دیماه ۹۴، ساعت۱۸

درموسسه‌ی فرهنگی و هنری فضای معماری سرزمینی

میدان هفت تیر، ضلع شمال شرقی، کوچه‌ی عبدالکریم شریعتی، شماره‌ی ۳۸

محمد رضا اصلانی عضو شورایعالی انسان شناسی و فرهنگ است