انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نمایشگاه عکاسی حسن غفاری و سخنرانی ناصر فکوهی در سومین برنامه ده روز باعکاسان ایران در خانه هنرمندان

کاموا دوزى، هنر روبه فراموشی گالریی از عکس های حسن غفاری٬ عضو هیئت موسس انجمن عکاسان میراث فرهنگی کشور و بازرس انجمن عکاسان ایران هم زمان با برپایی سومین برنامه ده روز باعکاسان ایران در خانه هنرمندان ایران به موضوع کاموا دوزی هنر فراموش شده به نمایش در آمده است٬ حسن غفاری که نگاهی فرهنگی به فضاهای روستایی وعشایری استان دارد سالهاست با هزینه شخصی پیگیر این حرکت فرهنگی با گرایش مردم نگاری می باشد واین نمایشگاه انتخابی است از میان صدها عکسی که در طول پنج سال توانسته از کاموا دوزی های موجود در خانه های روستایی وعشایری در میان طوایف ایل بویراحمد تهیه کند٬در ابتدای این نمایشگاه آمده است : درهنر دستی کاموا دوزى ، پارچه های سفید مزین به نقش ونگارهای ذهنى وسراسررنگ گل وگیاه،حیوانات واشخاص می شودومعمولا به عنوان روکش وسایل خانه،تاقچه هاوتزئینات ، روکش متکا وبالش ،پوشش ومحافظ رادیو وفضای داخلی به کارمی رود، تولید وپرداختن به این هنرتزئینی در همه جای ایران دیده شده است ،با رواج یافتن چرخ های صنعتی خیاطی وگسترش واردات پرده های ارزان قیمت چینی و جایگزین شدن تلویزیون به جای تولید به منظور سرگرم شدن وحساسیت های زنانه به عنوان دوزنده وتولید کننده های اصلی در پیری زود رس وکم سوشدن چشم ها و تفکرات دو مده شده وسایل زندگی رو به فراموشی رفت. اوج طراحی وتولید این پرده ها حدفاصل دهه پنجاه الی هفتاد شمسی می باشد وغالبا طراحی توسط مردان وسوزن دوزى توسط زنان صورت می گرفت، طراحی این دست بافته ها متاثر از طبیعت،جغرافیای زندگی وعلاقمند ی های شخصی ودل مشغولی افراد با موضوعات گل وگیاه، بزوقوچ کوهی، اسب، کبگ،آهو،شیر،ماهی، زنان رقصنده، ودر بعضی موارد خاص کلاغ،طاووس،مار، خرگوش و تمثال افراد،گلدسته امامزاده و… به چشم می خورد. این مجموعه عکس نگاهی به کاربرد تزئینی این پرده ها در زندگی روستایی وعشایری ایل بویراحمد در استان کهگیلویه وبویراحمد دارد وحد فاصل سالهای ۱۳۸۸الی ۱۳۹۳ با نگاه مردم نگاری در سفرهای متعدد تولید شده است، در بعضی موارد پرده کوگی (کبگی) یا پرده روچیلی(روانداز وسایل زندگی) نام برده می شود.
لازم به یادآوری است که پانل گفتگو وسخن رانی عکس به مثابه ابزار پژوهش انسان شناختی با عکس ها وکارشناسی حسن غفاری توسط دکتر ناصرفکوهی در روز جمعه بیست وشش دیماه سال جاری ساعت ۱۸.۳۰ الی ۲۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزارمی شود

حسن غفاری
hasan.akkasee.com
hasan.ghafari@gmail.com

 

سخنرانی ناصر فکوهی در انی جلسه به استفاده از عکس به مثابه ابزار پژوهشی اختصاص خواهد داشت که در آن به تجربه انسان شناسی در این زمینه و تحولی که با گذار از نظام های نخستین مردم نگاری (دفترچه یادداشت، عکاسی) به نظام های جدید (فیلم برداری) و سرانجام روش های جدید مردم نگاری (روش های ترکیبی و ابزارهای جدید رایانه ای) تاکید خواهد شد. همچنین بر مبحث چگونگی استفاده از عکس ها در سیاستگرای های آموزشی علمی و ترویجی .

 

برای مشاهده بخشی از عکس های غفاری در زیر کلیک کنید

 

۲۶۶۶۹