انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نقد و بررسی «چیغ»: سینمایی از اساطیر غرب ایران درباره «آفرینش»

فیلم «چیغ» اثر منحصر به فرد محمدرضا اصلانی که روایتی سینمایی است از اساطیر غرب ایران درباره «آفرینش جهان»، شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۸ در موسسه فضا به نمایش در می​آید. این فیلم با فیلم​برداری مرتضی پورصمدی، صدای منوچهر انور و موسیقی آرش شهریاری، در سال ۱۳۷۵ ساخته شده است.

در چهارمین شب از مجموعه جلسات «تأملی بر سینما و اندیشه محمدرضا اصلانی» که به نمایش دو فیلم «چیغ» و «جام حسنلو» (۱۳۴۶) اختصاص دارد، دکتر رائد فرید زاده، مدرس فلسفه غرب در دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مهتاب بلوکی استاد ادبیات فرانسه، به تشریح مباحث خود خواهند پرداخت.

 

 

 

لینک خبر : http://faza-falamaki.org/2015/12/03/%DA%86%DB%8C%D8%BA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7/

 

 

 

گزارش نشست پیشین : http://faza-falamaki.org/2015/12/01/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/