انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نشست «نقش ارتباطات در ارتقای سلامت شهروندان جامعه مدرن»

به همت گروه مطالعات ارتباطی و رسانه‏ های جدید پژوهشکده هنر و رسانه نشست «نقش ارتباطات در ارتقای سلامت شهروندان جامعه مدرن» برگزار می شود. بنابر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه نشست «نقش ارتباطات در ارتقای سلامت شهروندان جامعه مدرن»، با سخنرانی خانم دکتر شیرین احمدنیا از ساعت تا ۱۰ تا ۱۲ روز دو‏‏شنبه ۱۷ بهمن در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‏ شود.در این نشست، خانم دکتر شیرین احمدنیا، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیات مدیره انجمن جامعه شنانسی و مدیرگروه های جامعه شناسی و انسان شناسی در «انسان شناسی و فرهنگ» و جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی، از منظر یک جامعه شناس حوزه تخصصی پزشکی و سلامت، نخست به ارائه تعاریفی از ارتباطات سلامت خواهد پرداخت و بر اهمیت و نقش موثر ارتباطات انسانی و رسانه ‏ها، به عنوان ابزار کلیدی برای ارتقای سلامت جامعه ـ به ویژه بهداشت عمومی ، – گسترش رفتارهای بهداشتی و سالم ، بهبود رفتار بیماری ، – و نیز افزایش سواد بهداشتی شهروندان جامعه، تاکید خواهد کرد. از سوی دیگر، به اهمیت ارتباطات موثرِ بین ـ فردی (پزشک و بیمار) و بین ـ حرفه‏ ای (میان پزشک و پرستار) و نظائر آن و فرصت‏ ها و تهدیدها در شکل‏ گیری موثر و معطوف به نتیجه مثبت ارتباطات سلامت در سطوح مختلف آن خواهد پرداخت.

همچنین خانم دکتر احمدنیا ، با مروری بر برنامه ‏های موفق در زمینه اطلاع ‏رسانی، آموزش و مشاوره، مداخلات سلامت در ایران و سایر کشورها، در سطح جوامع روستایی، در سطح شهرها در اجتماعات محلی، در زمینه گسترش بهداشت پیشگیری و درمان، به چالش‏ ها و فرصت‏ های موجود برای ارتقای سلامت و بهداشت ایرانیان با تاکید بر اولویت ‏های بهداشتی فعلی خواهد پرداخت.

شایان ذکر است که حضور کلیۀ صاحبنظران، دانشجویان و علاقه مندان در این نشست علمی – تخصصی آزاد است
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در تهران، خیابان ولیعصر (عج) پایین تر از میدان ولیعصر (عج)، خیابان دمشق، شماره ۹ واقع است.
تلفن: ۸۸۹۱۹۱۷۶