انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«نشانه شناسی اجتماعی» در هشتاد و پنجمین یکشنبه انسان شناسی و فرهنگ

پوستر: مرضیه جعفری / هشتادو پنجمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «نشانه شناسی اجتماعی» در روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در پژوهشگاه فرهنگ٬ هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد. در این نشست فیلم «سالینجر خوانی در پارک شهر» اثر پیروز کلانتری نمایش داده می شود. سخنرانی‌ این نشست توسط آقای دکتر مرتضی بابک معین (استاد دانشگاه و عضو حلقه نشانه شناسی تهران) با عنوان «معرفی الگوهای اریک لاندوفکسی در خصوص برخورد “من غالب مرجع” با “دیگری مغلوب” و برعکس (استراتژی و سبک زندگی)» و خانم دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم (استاد دانشگاه) با عنوان «نشانه شناسی اخلاق از منظر مکتب پاریس» انجام خواهد شد.

مکان: میدان ولی عصر، خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، شماره ۹، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

زمان: ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

برنامه راس ساعت ۴ بعد از ظهر شروع می شود، لطفا یک ربع پیش از شروع، در محل حاضرباشید.

درباره مرتضی بابک معین

درباره مرضیه اطهاری نیک عزم

درباره سالینجر خوانی در پارک شهر