انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نخستین همایش بین المللی گردشگری پایدار سواحل دریای خزر: فرصتها و تهدیدها

«آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات برای «نخستین همایش بین المللی گردشگری پایدار سواحل دریای خزر: فرصتها و تهدیدها» ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۰.
این همایش بین المللی با همکاری دانشگاه غیرانتفاعی مازیار و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کل کشور و همچنین دهها دانشگاه، موسسه دولتی و غیردولتی، نهادهای علمی (همچون موسسه انسان شناسی و فرهنگ)و…، و با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه و متخصصان ایرانی و خارجی در روزهای ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ در شهر نور استان مازندران برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت این همایش به آدرس http://www.cstc2011.com مراجعه نمایید.»